Evidentiranje nepremičnin

Zakaj evidentiranje nepremičnin?

Za oblikovanje in vodenje nepremičninske politike in dobro gospodarjenje z nepremičninami sta pomembna dva pogoja:

 • vzpostavljene uradne državne evidence o nepremičninah, v katerih vodimo podatke o zemljiščih, stavbah in delih stavb ter objektih in omrežjih gospodarske infrastrukture, ki jih imamo v lasti ali upravljanju,
 • stvarnopravna urejenost nepremičnin, ki pomeni, da podatki o nepremičninah v uradnih državnih evidencah ustrezajo dejanskemu stanju.

Uradne državne evidence o nepremičninah so:

 • zemljiški kataster,
 • kataster stavb,
 • zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture,
 • register nepremičnin,
 • zemljiška knjiga.

Evidence o nepremičninah so pomembne, ker so:

 • temelj za urejenost lastniških pravic na nepremičninah,
 • osnova za izvajanje politik, temelječih na prostorskih podatkih (urbanistična, davčna...),
 • osnova za inovativne prostorske storitve (lokacijske storitve, logistika...).

 Več o državnih evidencah nepremičnin


Zakaj je pomembno, da imamo nepremičnine stvarnopravno urejene?

Samo s stvarnopravno urejenimi nepremičninami lahko kot lastnik učinkovito:

 • dokazujete svoje lastništvo,
 • ohranjate ali povečujete uporabno vrednost nepremičnine,
 • lažje in varno sklepate pravne posle (prodaja, menjava, hipotekarni kredit...),
 • hitro in učinkovito rešite upravne postopke (dedovanje, delitev, sodni postopki...).

Kaj pomeni evidentiranje nepremičnine?

Evidentiranje nepremičnine je postopek umestitve podatkov o posamezni nepremičnini v evidenco nepremičnin in sledenje njenim spremembam skozi čas.


Kaj lahko storimo za vas?

LGB je vaša zanesljiva izbira na področju evidentiranja nepremičnin v zemljiškem katastru, katastru stavb, zbirnem katastru gospodarske javne infrastrukture in zemljiški knjigi. S širokim naborom geodetskih storitev in visoko strokovnostjo omogočimo lastnikom in uporabnikom celovito in pregledno upravljanje z lastnimi nepremičninami.


Želite urediti vaše nepremičnine v zemljiškem katastru?

Obrnite se na nas, kadar potrebujete:


Želite urediti vaše nepremičnine v katastru stavb?

Obrnite se na nas, kadar potrebujete:

Prepričajte se o razlogih, zakaj izbrati LGB za izvedbo geodetskih storitev.


Potrebujete več informacij?

Dogovorite se za sestanek ali navežite stik z nami in pomagali vam bomo z dodatnimi pojasnili, kako evidentirati vaše nepremičnine.


Oglejte si odgovore na pogosta vprašanja naših strank. Morda je med njimi odgovor tudi na vaše vprašanje.