Inženirska geodezija

Kdaj inženirska geodezija?

Inženirska geodezija je nepogrešljiv sestavni del vsakega gradbenega projekta, še zlasti pri gradnji velikih in zahtevnih objektov v industriji in gospodarski infrastrukturi, ki zahtevajo najbolj kakovostne postopke izmere.

Podjetje LGB jes celovitim spektrom svetovalnih in izvedbenih geodetskih storitev vključeno v vse gradbene faze:

  • v fazi priprave na gradnjo,
  • v fazi gradnje,
  • po končani gradnji.

Inženirska geodezija v fazi priprave na gradnjo

V fazi priprave na gradnjo zagotovimo ustrezne podlage za načrtovanje gradnje in predvidimo geodetska dela v skladu z zahtevami investitorja po natančnosti gradnje objekta in v skladu s terminskim načrtom celotne izgradnje.

LGB v fazi priprave na gradnjo sodeluje z naslednjimi storitvami:


Inženirska geodezija v fazi gradnje

V fazi izgradnje objekta je naša naloga korektno izvesti vse postopke zakoličevanja in predvidenih kontrolnih meritev. Na osnovi rezultatov geodetskih meritev gradbeni izvajalec lahko predvidi nadaljevanje gradbenih del oziroma uvede morebitne sanacijske ukrepe.

Med gradnjo objektov izvajamo:


Inženirska geodezija po končani gradnji

Po končani gradnji je potrebno izvesti kontrolo zgrajenega objekta in zemljiško-pravne postopke ter evidentirati novonastalo stanje.

LGB po končani gradnji sodeluje pri:


Kaj lahko storimo za vas?

LGB je vaša zanesljiva izbira za storitve inženirske geodezije. Naši inženirji dobro poznajo projektantska in gradbena dela ter razumejo gradbene načrte, postopke in načine projektiranja. Geodetsko meritev moramo velikokrat izvesti v zelo kratkem in točno predpisanem roku, včasih tudi v težavnih razmerah, ki pa ne smejo bistveno vplivati na natančnost meritve. Posamezna dela skrbno načrtujemo in usklajujemo z ostalimi deli.

Prepričajte se o razlogih, zakaj izbrati LGB za izvedbo geodetskih storitev.


Potrebujete več informacij?

Dogovorite se za sestanek ali navežite stik z nami in pomagali vam bomo z dodatnimi pojasnili, kako so lahko naše inženirske geodetske storitve sestavni del vašega gradbenega projekta.


Oglejte si odgovore na pogosta vprašanja naših strank. Morda je med njimi odgovor tudi na vaše vprašanje.