Izmera gospodarske infrastrukture

Kaj je izmera gospodarske infrastrukture?

Z izmero gospodarske infrastrukture pridobimo podatke o omrežjih in objektih gospodarske infrastrukture, ki jih upravljavci infrastrukture potrebujejo za učinkovito urejanje in gospodarjenje z infrastrukturo in prostorom.

Pri izmeri gospodarske infrastrukture merimo npr.:

 • natančno lokacijo omrežja ali objektov gospodarske infrastrukre,
 • dolžino omrežja ali površino objekta gospodarske infrastrukture,
 • natančnost določitve položaja omrežja ali objekta gospodarske infrastrukture,
 • križanja z drugimi vrstami gospodarske infrastrukture,
 • nadmorsko višino temena objekta,
 • globine jaškov in cevi,
 • vertikalne in horizontalne dimenzije objektov,
 • globine iztokov oz. pritokov v jaških.

Kdaj izmera gospodarske infrastrukture?

 • kadar želite pridobiti podatke o lokaciji obstoječega ali novozgrajenega omrežja ali objektih gospodarske infrastrukture,
 • za potrebe izdelave ali vzdrževanja operativnega katastra gospodarske infrastrukture,
 • kadar potrebujete geodetsko spremljavo gradnje gospodarske infrastrukture,
 • po končani gradnji gospodarske infrastrukture za izdelavo geodetskega načrta novega stanja za potrebe projekta izvedenih del.

Zakaj izmera gospodarske infrastrukture?

 • da boste pridobili dejanski prikaz zasedenosti in opremljenosti prostora z omrežji in objekti gospodarske infrastrukture,
 • da boste lahko vzpostavili ali ažurirali vaš operativni kataster gospodarske infrastrukture,
 • da boste lahko novozgrajena omrežja in objekte vpisali v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture.

Kako poteka izmera gospodarske infrastrukture?

Izmera gospodarske infrastrukture pri podjetju LGB sestoji iz sledečih korakov:

 1. uvodni razgovor z naročnikom
 2. priprava na izmero
 3. terenska izmera
 4. obdelava podatkov in izdelava elaborata izmere

Osnova za izmero gospodarske infrastrukture so naše geodetske meritve. Rezultat le-teh je elaborat izmere.

Oglejte si podroben opis izmere gospodarske infrastrukture.


Kdo lahko naroči izmero gospodarske infrastrukture?

Izmero gospodarske infrastrukture lahko naroči lastnik ali upravljavec gospodarske infrastrukture.


Kdaj je izmera gospodarske infrastrukture zaključena?

Izmera gospodarske infrastrukture je zaključena s predajo elaborata izmere lastniku ali upravljavcu gospodarske infrastrukture.


Želite izmero vaše gospodarske infrastrukture?

Izmero vaše gospodarske infrastrukture lahko naročite na naslednje načine:

 Prepričajte se o razlogih, zakaj izbrati LGB za izvedbo geodetskih storitev.


Katere podatke pričakujemo od stranke?

Za izmero gospodarske infrastrukture potrebujemo projekt gospodarske infrastrukture, na podlagi katerega je bilo izdano gradbeno dovoljenje.


Potrebujete več informacij?

Stopite v stik z nami in pomagali vam bomo z dodatnimi pojasnili, kako poteka izmera gospodarske infrastrukture.


Oglejte si odgovore na pogosta vprašanja naših strank. Morda je med njimi odgovor tudi na vaše vprašanje.


Zakonska podlaga