Sprememba dejanske rabe

Kaj je sprememba dejanske rabe zemljišča?

Vsaka parcela ima v zemljiškem katastru evidentirano eno ali več vrst dejanske rabe zemljišča, ki je lahko:

 • kmetijsko zemljišče,
 • gozdno zemljišče,
 • vodno zemljišče,
 • neplodno zemljišče,
 • pozidano zemljišče.

Če v zemljiškem katastru vpisana dejanska raba zemljišča ne ustreza dejanskemu stanju v naravi, lahko pri nas naročite storitev, imenovano sprememba dejanske rabe zemljišča.


Kdaj spremeniti dejansko rabo zemljišča?

 • po končani gradnji, ker se na parceli spremeni dejanska raba zemljišča,
 • če so na parceli nastale spremembe, ki vplivajo na njegovo proizvodno sposobnost zemljišča: plazovi, nanosi, erozije, izboljšanje zemljišč zaradi melioracij, onesnaženost zraka, drugačni dostopi do parcele...

Zakaj spremeniti dejansko rabo zemljišča?

 • za pravilen izračun katastrskega dohodka, ki se bo v bodoče ugotavljal na podlagi podatkov o dejanski rabi zemljišča, evidentirani v zemljiškem katastru,
 • da boste lahko vaši kmetiji pridobili ali ukinili status zaščitene kmetije,
 • za pridobitev morebitnih subvencij, ki pogojujejo določeno dejansko rabo zemljišča.

Kako poteka sprememba dejanske rabe zemljišča?

Sprememba dejanske rabe zemljišča pri podjetju LGB sestoji iz sledečih korakov:

 1. uvodni razgovor z naročnikom
 2. klasifikacija zemljišča
 3. izdelava elaborata spremembe dejanske rabe zemljišča
 4. vložitev zahteve za evidentiranje spremembe dejanske rabe zemljišča pri geodetski upravi
 5. spremljanje reševanja zahteve

Rezultat naše geodetske storitve je elaborat spremembe dejanske rabe zemljišča. Osnova zanj je klasifikacija zemljišča v razrede dejanske rabe. Pri tem sodelujemo s kmetijskimi in gozdarskimi strokovnjaki, ki so pooblaščeni za strokovna dela pri katastrski klasifikaciji kmetijskih zemljišč in gozdov.

Oglejte si podroben opis spremembe dejanske rabe zemljišča.


Kdo lahko naroči spremembo dejanske rabe zemljišča?

Spremembo dejanske rabe zemljišča naroči katerikoli lastnik, solastnik, skupni lastnik, posestnik ali pridobitelj parcele, ki jo klasificiramo. Kadar gre za zemljišče pod objektom, ki je grajeno javno dobro, jo lahko naroči upravljavec grajenega javnega dobra.

Geodetska uprava, v skladu z letnim programom dela državne geodetske službe, po uradni dolžnosti vpisuje spremembe podatkov o dejanski rabi zemljišč, če ugotovi, da se vpisani podatki ne ujemajo z dejanskim stanjem.


Kdo so stranke v postopku spremembe dejanske rabe zemljišča?

Stranke v postopku spremembe vrste rabe zemljišča so lastniki parcele, katere dejansko rabo zemljišča spreminjamo.


Kdaj je sprememba dejanske rabe zemljišča zaključena?

Sprememba dejanske rabe zemljišča je zaključena z upravno odločbo o spremembi dejanske rabe zemljišča, ki jo izda geodetska uprava in vpiše spremembe podatkov v evidenco zemljiškega katastra, ter o tem obvesti vlagatelja zahteve in pristojno ministrstvo.


Želite spremeniti dejansko rabo vašega zemljišča?

Spremembo dejanske rabe zemljišča lahko naročite na naslednje načine:

Prepričajte se o razlogih, zakaj izbrati LGB za izvedbo geodetskih storitev.


Katere podatke pričakujemo od stranke?

Za spremembo dejanske rabe zemljišča potrebujemo številko parcele, katere dejansko rabo spreminjamo, in ime katastrske občine, v kateri leži ta parcela.


Potrebujete več informacij?

Stopite v stik z nami in pomagali vam bomo z dodatnimi pojasnili o spremembi dejanske rabe vašega zemljišča.


Oglejte si odgovore na pogosta vprašanja naših strank. Morda je med njimi odgovor tudi na vaše vprašanje.


Zakonska podlaga