Sprememba vrste rabe

Kako poteka sprememba vrste rabe zemljišča?

Sprememba vrste rabe zemljišča pri podjetju LGB sestoji iz sledečih korakov:

  1. uvodni razgovor z naročnikom
  2. katastrska klasifikacija zemljišča
  3. izdelava elaborata spremembe vrste rabe zemljišča
  4. vložitev zahteve za evidentiranje spremembe vrste rabe zemljišča pri geodetski upravi
  5. spremljanje reševanja zahteve

 

1. Uvodni razgovor z naročnikom

V uvodnem pogovoru z naročnikom ugotovimo njegove potrebe, želje in pričakovanja. Naročniku nudimo vso potrebno pomoč in odgovorimo na njegova vprašanja. Svetujemo mu pri izbiri najprimernejše rešitve za njegove potrebe, pridobimo potrebne informacije za pričetek geodetske storitve in ocenimo stroške.

 

2. Katastrska klasifikacija zemljišča

Katastrska klasifikacija zemljišča je postopek določanja vrste rabe zemljišča in uvrščanje le-tega v katastrske kulture in v katastrske razrede. Pri tem sodelujemo s kmetijskimi in gozdarskimi strokovnjaki, ki so pooblaščeni za strokovna dela pri katastrski klasifikaciji kmetijskih zemljišč in gozdov.

 

3. Izdelava elaborata spremembe vrste rabe

Na osnovi katastrske klasifikacije zemljišča izdelamo elaborat spremembe vrste rabe, ki je strokovna podlaga za uvedbo upravnega postopka evidentiranja spremembe vrste rabe pri geodetski upravi.

 

4. Vložitev zahteve za evidentiranje spremembe vrste rabe zemljišča

LGB v okviru svoje storitve, kot pooblaščenec v imenu lastnikov, pri pristojni območni geodetski upravi vloži zahtevo za uvedbo upravnega postopka evidentiranja spremembe vrste rabe zemljišča.

Sprememba vrste rabe zemljišča je pravno-formalno zaključena z dokončno upravno odločbo o evidentiranju spremembe vrste rabe, ki jo izda geodetska uprava in vpiše spremembe podatkov o vrsti rabe, katastrski kulturi in katastrskem razredu v evidenco zemljiškega katastra. O tem obvesti vlagatelja zahteve in sodišče, ki vodi zemljiško knjigo.

 

5. Spremljanje reševanja zahteve

LGB v okviru svoje storitve, kot pooblaščenec v imenu lastnikov, pri pristojni območni geodetski upravi spremlja potek reševanja zahteve, vse dokler ni rešena. Svetujemo tudi pri nadaljnih korakih urejanja nepremičnine.