Topografski načrti

Kaj je topografski načrt?

Topografski načrt je prikaz glavnih topografskih elementov zemeljskega površja (vode, relief, naselja, prometne poti itd) z dogovorjenimi t.j. topografskimi znaki. Uporabljamo ga za analiziranje značilnosti zemljišča, orientacijo in načrtovanje posegov v prostor.

Topografske načrte izdelujemo v merilu 1 : 5.000. To so načrti z velikim številom podatkov oziroma informacij, ki so pomembni za presojo zemljišča.

Topografski načrt sestavljajo podatki o:

  • vodah,
  • reliefu,
  • rastlinstvu,
  • stavbah,
  • rabi zemljišč,
  • zemljepisnih imenih,
  • geodetskih točkah,
  • drugih fizičnih strukturah in pojavih.

Potrebujete več informacij?

Stopite v stik z nami in pomagali vam bomo z dodatnimi pojasnili o izdelavi topografskih načrtov za vaše potrebe.

Oglejte si odgovore na pogosta vprašanja naših strank. Morda je med njimi odgovor tudi na vaše vprašanje.


Zakonska podlaga