Vpis v zbirni kataster gospodarske infrastrukture

Kaj je vpis v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture?

Vpis v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture je postopek evidentiranja omrežij in objektov gospodarske javne infrastrukture v zbirnem katastru, ki je uradna državna nepremičninska evidenca.

V zbirnem katastru gospodarske javne infrastrukture evidentiramo celotno javno infrastrukturo, tudi če je v privatni lasti in ni namenjena širši javnosti. Vodijo se osnovni podatki o vseh vrstah objektov gospodarske javne infrastrukture, na podlagi podatkov, ki jih v to evidenco posredujejo lastniki oz. upravljavci posameznih infrastruktur.

Pogoj za vpis v zbirni kataster je, da je predhodno izvedena izmera gospodarske javne infrastruture oz. lahko podatke pridobimo iz obstoječih evidenc.

Več o zbirnem katastru gospodarske javne infrastrukture


Kdaj vpis v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture?

 • če omrežja in objekti obstoječe gospodarske javne infrastrukture še niso evidentirani,
 • po končani gradnji vseh novozgrajenih omrežij in objektov gospodarske javne infrastrukture,
 • po končanih posegih v obstoječo gospodarsko javni infrastrukturo, ki so povzročili spremembe.

Zakaj vpis v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture?

 • da bodo na enem mestu dostopni podatki o vseh vrstah omrežij in objektov gospodarske javne infrastrukture vsem uporabnikom, ki sodelujejo pri urejanju, upravljanju in gospodarjenju s prostorom,
 • da bodo urejene evidence omogočile celovit in dejanski prikaz zasedenosti in opremljenosti prostora z omrežji in objekti gospodarske infrastrukture vsem uporabnikom, ki sodelujejo pri urejanju, upravljanju in gospodarjenju s prostorom,
 • da bo tveganje za poškodbe ob kasnejših gradnjah na podzemnih objektih manjše in bo s tem omogočeno varnejše in cenejše izvajanje posegov v prostor,
 • da bodo z urejenimi evidencami evidentirani upravljavci gospodarske infrastrukture, kar bo uporabnikom omogočilo pridobiti podrobnejše podatke o gospodarski infrastrukturi, ki jih zanima.

Kako poteka vpis v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture?

Vpis v zbirni kataster gospodarske javne infrastruskture pri podjetju LGB sestoji iz sledečih korakov:

 1. uvodni razgovor z naročnikom
 2. izmera gospodarske javne infrastrukture, če je potrebno
 3. izdelava elaborata za vpis objektov gospodarske javne infrastrukture v zbirni kataster
 4. vložitev zahteve za vpis objektov gospodarske javne infrastrukture v zbirni kataster pri geodetski upravi
 5. spremljanje reševanja zahteve

Osnova za vpis v zbirni kataster so naše geodetske meritve. Rezultat le-teh je elaborat za vpis objektov gospodarske javne infrastrukture v zbirni kataster.

Oglejte si podroben opis vpisa v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture.


Kdo lahko naroči vpis v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture?

Vpis v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture lahko naroči lastnik ali upravljavec gospodarske infrastrukture.

Zakon o graditvi objektov zavezuje investitorje, da v roku 15 dni po dnevu pravnomočnosti uporabnega dovoljenja poskrbijo za vpis v uradne evidence novozgrajenih objektov gospodarske javne infrastrukture.


Kdaj je vpis v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture zaključen?

Vpis v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture je zaključen z obvestilom o izvedenem vpisu v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture, ki ga izda geodetska uprava, ko vpiše podatke v zbirni kataster. O tem obvesti vlagatelja zahteve.


Želite vpis v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture?

Vpis v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture lahko naročite na naslednje načine:

Prepričajte se o razlogih, zakaj izbrati LGB za izvedbo geodetskih storitev.


Katere podatke pričakujemo od stranke?

Za vpis v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture potrebujemo elaborat izmere gospodarske javne infrastrukture.


Potrebujete več informacij?

Stopite v stik z nami in pomagali vam bomo z dodatnimi pojasnili, kako poteka vpis v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture.


Oglejte si odgovore na pogosta vprašanja naših strank. Morda je med njimi odgovor tudi na vaše vprašanje.


Zakonska podlaga