Vlada RS je julija sprejela Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1) in ga posredovala Državnemu zboru RS. S ciljem informiranja in širjenja razumevanja javnosti o vsebini, vlogi in namenu sistema množičnega vrednotenja nepremičnin v Sloveniji, je Geodetska uprava RS pripravila dokument »Uveljavitev in izvajanje množičnega vrednotenja nepremičnin v Sloveniji«. Dokument na kratko opisuje potek vzpostavitve podlag za delovanje sistema, postopke priprave prvih modelov vrednotenja v letih 2010 – 2012 ter aktivnosti vzdrževanja sistema z zasledovanjem cilja čim boljše ocene tržnih vrednosti nepremičnin.

Obenem dokument kritično predstavi dosedanje izkušnje z vzpostavitvijo in izvajanjem množičnega vrednotenja ter predstavitev nadgradi s pregledom stroškov vzpostavitve in vzdrževanja sistema množičnega vrednotenja.

Dokument odgovarja na vrsto vprašanj in dilem tako strokovne kot laične javnosti, ter s svojo sporočilnostjo omogoča bolj učinkovito in usmerjeno razpravo v postopku sprejemanja ZMVN-1.

Dokument Uveljavitev in izvajanje množičnega vrednotenja nepremičnin v Sloveniji

Vsa obvestila