LGB se uvršča v vrh slovenskih ponudnikov geodetskega inženiringa in prostorske informatike. Z multidisciplinarnim pristopom izvajamo celovit spekter svetovalnih in izvedbenih geodetskih storitev na področju nepremičnin, infrastrukture in prostora. Sodelujemo v vseh fazah investicijskih procesov, od načrtovanja, gradnje stavb in objektov gospodarske javne infrastrukture do evidentiranja nepremičnin in ureditve lastništva.

LGB je eno največjih slovenskih podjetij za geodetski inženiring in geoinformatiko, ki svoj prihodek ustvarja s storitvami za zasebne naročnike, podjetja ter ustanove državne in javne uprave.

50 let naše rasti

Naši začetki segajo v leto 1968. Pretekla leta so bila za nas leta številnih profesionalnih izzivov in intenzivnega razvoja. Razvili smo se v družbo, ki svojo strategijo gradi na temeljih znanja, bogatih izkušenj, strokovnosti in odgovornosti zaposlenih. V naše rezultate so vtkana prizadevanja za razvoj človeških zmogljivosti, strokovno rast zaposlenih in spodbujanje ustvarjalne klime.

Imamo jasne cilje

Želimo postati vrhunski ponudnik celovitih geodetskih in geoinformacijskih storitev, ki bo v Sloveniji in širši regiji prepoznan kot ena najsodobnejših in zaupanja vrednih geodetskih družb. To bomo dosegli z vzpostavljanjem celovitih odnosov s strankami, s krepitvijo dolgoročnih poslovnih povezav in partnerskih odnosov ter z vlaganjem v razvoj znanja in v sodobne tehnologije.

Naše vrednote

Poslovanje podjetja LGB temelji na spodbujanju poslovne odličnosti, spoštovanju zakonskih norm in spremljanju sodobnih tržnih zahtev na področju geodetskega inženiringa in geoinformacijskih tehnologij.

Vrednote zaposlenih v LGB so:

  • poslovna odličnost in odgovornost
  • strokovnost in zanesljivost
  • zadovoljstvo strank in zaposlenih
  • hitrost in prilagodljivost
  • timsko delo, sodelovanje in neprestano učenje

Konkurenčne prednosti in kvalitete

Naša moč je v znanju in naprednih tehnologijah, zato nenehno vlagamo v razvoj zaposlenih in opremo. Z neprestanim izobraževanjem ohranjamo in nadgrajujemo strokovnost na vseh področjih, kar nam pomaga, da lahko sledimo razvoju stroke. Strokovna sestava zaposlenih, sodobna oprema ter neomejen dostop do nacionalnih zbirk prostorskih podatkov in zemljiške knjige so naše ključne prednosti. Zato smo sposobni vodenja velikih projektov in sodelovanja z upravnimi strukturami ter javnostjo. Naši strokovnjaki svojo visoko raven znanja dokazujejo pri najbolj zahtevnih projektih v okviru nacionalnega programa izgradnje državnih cest, gradnje gospodarske javne infrastrukture in drugih velikih gradbenih objektov ter postopkov množičnega urejanja nepremičninskih evidenc in katastrov.

Naše stranke cenijo stabilnost dolgoročnih poslovnih povezav in partnerske odnose, ki temeljijo na dokazanih uspehih in koristih medsebojnega sodelovanja, kot na primer:

  • strokovno opravljeno delo v skladu z zakonskimi predpisi, ki bistveno zmanjša možnost napak in zagotavlja hitrejše reševanje upravnih postopkov,
  • storitev po meri stranke, ki zagotavlja najprimernejšo rešitev za njene posebne potrebe in s tem boljši izkoristek njene investicije v nepremičnino,
  • vse storitve na enem mestu, ki jo razbremenijo nepotrebnih poti in birokratskih postopkov,
  • razbremenitev skrbi ter znaten prihranek časa in denarja.

Naši inženirji objavljajo strokovne članke v strokovnih publikacijah in sodelujejo na številnih posvetih in konferencah ter tako neposredno vplivajo na standarde geodetske stroke v Sloveniji.

V podjetju dela preko trideset visoko izobraženih in specialistično usposobljenih sodelavcev, med katerimi jih je osem vpisanih v imenik pooblaščenih inženirjev pri Inženirski zbornici Slovenije. Med sodelavci so še nepremičninski posredniki z licenco, sodni izvedenci geodetske stroke in vodje projektov z opravljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo.

LGB je član Inženirske zbornice Slovenije in član Gospodarskega interesnega združenja geodetskih izvajalcev ter pooblaščeni izvajalec vseh vrst geodetskih storitev.

Družbena odgovornost

Poslovna odličnost nas zavezuje, da spoštujemo načela družbene odgovornosti do zaposlenih, strank, poslovnih partnerjev in kot tudi do širše javnosti.

Naši dosežki temeljijo na zavzetosti in znanju zaposlenih, zato jim nudimo raznoliko strokovno delo ter pogoje za strokovno in osebnostno rast. Z nenehnim učenjem, timskim delom in odgovornim ravnanjem v podjetju gradimo kulturo medsebojnega spoštovanja in učinkovitega sodelovanja.

Širši skupnosti pomagamo k bolj razgibanemu življenjskemu slogu in kakovostnemu življenju nasploh, kar kažemo s podporo športnim, kulturnim in dobrodelnim projektom.

Preberite več o: