Preizkusite teorijo v praksi

LGB spodbuja mlade k povezovanju teoretičnega znanja z veščinami praktičnega dela. Če si želite pridobiti dragocene delovne izkušnje iz geodetske stroke, spoznavati nove tehnologije in našo naravo dela v praksi, vam ponujamo priložnost za osebno in strokovno rast z naslednjimi možnostmi sodelovanja:

  • opravljanje strokovne prakse za študente in dijake
  • študentsko delo
  • izdelava seminarskih in diplomskih nalog

Podjetje LGB daje pri študentskem delu prednost dijakom in študentom geodezije in informatike.

Strokovna praksa

Strokovna praksa za študente in dijake je obvezen del izobraževalnega programa šol in fakultet, po katerem so dolžni opraviti določeno število ur praktičnega izobraževanja ali usposabljanja v podjetjih.

Dijaki in študentje morajo o opravljenem delu v podjetju voditi dnevnik, v katerem predstavijo dela in naloge, ki so jih opravljali. Po opravljenem predpisanem številu ur in programu dela delodajalec podpiše dnevnik, s katerim potrdi uspešno opravljeno strokovno prakso v podjetju.

Študentsko delo

Pri LGB smo veseli svežih moči, ki jih v našo delovno sredino prinašajo mladi. Vse leto, predvsem pa v poletnih mesecih, študentom in dijakom omogočamo občasno delo.

Z aktivnim vključevanjem v delovni proces mladi razvijajo svoje delovne sposobnosti in pridobijo nova veščine (npr. veščine timskega dela, odločanja, sprejemanja odločitev ipd) za delo na področju, za katerega se izobražujejo. Z dobrim delom si pridobijo reference, ki jim bodo v pomoč pri iskanju zaposlitve.

Seminarske in diplomske naloge

Študentsko delo v LGB je nadgradnja procesa izobraževanja, saj študenti in dijaki sodelujejo pri izvedbi strokovnih nalog in dobijo vpogled v aktivnosti, ki potekajo na strokovnem področju podjetja. S pridobljenim znanjem in izkušnjami ter pod mentorstvom naših strokovnjakov lahko izdelajo uspešno seminarsko ali diplomsko nalogo.

Stopite v stik z nami

Če želite sprejeti izziv sodelovanja z LGB, če ste ambiciozen in ustvarjalen študent, vas vabimo, da navežete stik z nami s prijavo na delo.

Prijava na delo