Oktober 2018

Transformacija prostorskih podatkov v nov koordinatni sistem

Na podlagi priporočil Evropskih strokovnih združenj in Združenja evropskih državnih geodetskih uprav je Slovenija vzpostavila nov (državni) horizontalni koordinatni sistem, ki temelji na evropskem horizontalnem koordinatnem sistemu (ETRS89).

Junij 2018

LGB praznuje 50 let delovanja podjetja

Častitljivo obletnico plemenitimo z različnimi projekti in aktivnostmi za razvoj znanja in profesionalnosti. Tako še z večjim ponosom živimo in udejanjamo naše vrednote in praznujemo skupne uspehe.