V Sloveniji razpolagamo z veliko količino digitalnih prostorskih podatkov. Za njihovo pravilno prikazovanje, uporabo in medsebojno povezljivost znotraj Slovenije in širše, potrebujemo sodoben koordinatni sistem, povezljiv z evropskim in svetovnim koordinatnim sistemom. Izjemno zahteven prenos podatkov je bil uspešno zaključen v preteklih dneh in Slovenija je s tem dosežkom med prvimi v Evropi. GURS, ki je skrbnik podatkov, bo še do leta 2021 zagotavljal podatke v obeh koordinatnih sistemih, po tem pa bodo prostorski podatki evidenc na voljo samo še v novem koordinatnem sistemu. Ker se GURS zaveda, da postopki prehoda v nov koordinatni sistem niso enostavni, bo upravljavcem zbirk prostorskih podatkov in ostalim uporabnikom nudil brezplačno programsko opremo za transformacijo ter strokovno pomoč in podporo pri prehodu v novi koordinatni sistem.

Transformacija v nov koordinatni sistem je izboljšava, ki bo omogočila elektronsko poslovanje v postopkih pridobitve gradbenega dovoljenja, priprave prostorskih aktov in evidentiranja nepremičnin. Aktivnosti bodo olajšale življenje vsem uporabnikom prostorskih podatkov: državnim organom, upravljavcem zbirk prostorskih podatkov, investitorjem, strokovnjakom, ki delujejo na področju prostorskih podatkov, in kar je najvažnejše, vsem državljanom.

Lastniki in upravljavci prostorskih podatkov morajo transformirati podatke v novi koordinatni sistem

Geodetska uprava je delo na področju svojih zbirk zaključila, zdaj so na vrsti lastniki in upravljavci drugih prostorskih podatkov. Ministrstvo za okolje jim priporoča, da transformacije izvedejo z orodji, ki jim jih GURS nudi na voljo brezplačno.

Enostavna povezljivost prostorskih podatkov

Stari koordinatni sistem je bil v veljavi 70 let, temelji na izmerah iz časa Avstro-Ogrske, zato ima strokovno gledano kar nekaj težav. Razvoj tehnologije, predvsem pa uvedba globalnih navigacijskih satelitskih sistemov, danes omogoča relativno hitre in ekonomične geodetske meritve. Glavna sprememba med starim in novim koordinatnim sistemom je, da je novi enoten za vso Evropo ter skladen na mednarodnem nivoju in omogoča enostavno povezljivost vseh geolociranih podatkov.

Vsa obvestila