Kakšni so LGB-jevi sodelavci

LGB je to, kar so njegovi ljudje. Zavedamo se, da so strokovni in pripadni sodelavci ključni nosilci našega uspešnega poslovanja. Zato oblikujemo takšno delovno okolje, v kakršnem imamo zaposleni izzive za profesionalno in osebno rast. Pomemben je vsak posameznik, vendar še posebej cenimo sodelavce, ki s svojo zvestobo podjetju, inovativnim duhom in zagnanostjo pripomorejo k večjemu zadovoljstvu strank in boljši organizaciji poslovanja.

Pooblaščeni inženir geodezije

Objavljamo prosto delovno mesto za pooblaščenega inženirja geodezije.
Prijavijo se lahko tudi kandidati, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev statusa pooblaščenega inženirja geodezije.

Delovno razmerje bo z izbranim kandidatom sklenjeno za nedoločen čas s poskusno dobo 3 mesecev.

Področje dela
Samostojno izvajanje najzahtevnejših strokovnih nalog, vodenje in koordiniranje posameznih projektov na področju evidentiranje nepremičnin.

Strokovne kompetence
Od kandidata se pričakuje dobro poznavanje geodetske zakonodaje in vsaj 2 leti delovnih izkušenj na področju evidentiranja nepremičnin.

Druge kompetence
Od kandidata se pričakuje, da je delaven, komunikativen, samoiniciativen, osebno organiziran in da ga veseli delo s strankami ter timsko delo.
Od kandidata se pričakuje osnovno poznavanje vsaj enega geodetskega programa (Geos, GeoPro), AutoCAD-a in dela s podatkovnimi bazami. Obvezno je funkcionalno znanje programov pisarniške zbirke Microsoft (Word, Excel, PowerPoint).
Kandidat mora imeti opravljen vozniški izpit za B-kategorijo in lasten prevoz.

Delovni čas
Delovni čas je osem-urni od ponedeljka do petka. Ob povečanem obsegu dela se občasno lahko delo opravlja tudi izven rednih delovnih dni.

Kraj opravljanja del
Pretežno osrednjeslovenska regija, sicer celotno območje države.

Način prijave
Zainteresirani kandidati pošljite prijavo s kratkim življenjepisom (CV) na e-naslov info@lgb.si .

Geodet inženir

Objavljamo prosto delovno mesto za geodeta inženirja s končanim študijem geodezije.

Delovno razmerje bo z izbranim kandidatom sklenjeno za določen čas s trajanjem 2 let, poskusno dobo 3 mesecev in z možnostjo zaposlitve za nedoločen čas.

Področje dela
Samostojno izvajanje del s področja evidentiranje nepremičnin in/ali inženirske geodezije.

Strokovne kompetence
Od kandidata se pričakuje dobro poznavanje geodetske zakonodaje in vsaj 1 leto delovnih izkušenj na primerljivih delih.
Prijavijo se lahko tudi absolventi geodetske smeri, kjer se za delovne izkušnje štejeta vsaj 2 leti študentskega dela na primerljivih delih.

Druge kompetence
Od kandidata se pričakuje, da je delaven, komunikativen, samoiniciativen, osebno organiziran in da ga veseli delo s strankami ter timsko delo.
Od kandidata se pričakuje osnovno poznavanje vsaj enega geodetskega programa (Geos, GeoPro) in AutoCAD-a. Obvezno je funkcionalno znanje programov pisarniške zbirke Microsoft (Word, Excel, PowerPoint).
Kandidat mora imeti opravljen vozniški izpit za B-kategorijo in lasten prevoz.

Delovni čas
Delovni čas je osem-urni od ponedeljka do petka. Ob povečanem obsegu dela se občasno lahko delo opravlja tudi izven rednih delovnih dni.

Kraj opravljanja del
Pretežno osrednjeslovenska regija, sicer celotno območje države.

Način prijave
Zainteresirani kandidati pošljite prijavo s kratkim življenjepisom (CV) na e-naslov info@lgb.si .