Kakšni so LGB-jevi sodelavci

LGB je to, kar so njegovi ljudje. Zavedamo se, da so strokovni in pripadni sodelavci ključni nosilci našega uspešnega poslovanja. Zato oblikujemo takšno delovno okolje, v kakršnem imamo zaposleni izzive za profesionalno in osebno rast. Pomemben je vsak posameznik, vendar še posebej cenimo sodelavce, ki s svojo zvestobo podjetju, inovativnim duhom in zagnanostjo pripomorejo k večjemu zadovoljstvu strank in boljši organizaciji poslovanja.

Prosta delovna mesta

Objavljamo prosto delovno mesto za geodeta inženirja s končanim študijem geodezije VII. – univerzitetni programi/2. bolonjska stopnja ali VI./2 – visokošolski strokovni programi / 1. bolonjska stopnja.

Delovno razmerje bo z izbranim kandidatom sklenjeno za določen čas s trajanjem dveh let, s poskusno dobo 3 mesecev in z možnostjo zaposlitve za nedoločen čas.

Področje dela
Samostojno izvajanje del s področja evidentiranje nepremičnin in/ali inženirske geodezije.

Strokovne kompetence
Od kandidata se pričakuje dobro poznavanje geodetske zakonodaje in vsaj 1 leto delovnih izkušenj na primerljivih delih. Prednost pri prijavi bodo imeli kandidati, ki izpolnjujejo pogoj za vpis v Imenik pooblaščenih inženirjev pri IZS.
Na prijavo za delovno mesto se lahko prijavijo tudi absolventi geodetske smeri za navedene stopnje izobrazbe, kjer se šteje za delovne izkušnje vsaj 2 leti delovnih izkušenj preko študentskega dela na primerljivih delih.

Druge kompetence
Od kandidata se pričakuje, da je delaven, komunikativen, samoiniciativen, osebno organiziran in da ga veseli delo s strankami ter timsko delo.
Od kandidata se pričakuje osnovno poznavanje vsaj enega geodetskega programa (Geos, GeoPro), AutoCAD in GIS aplikacije. Obvezno je funkcionalno znanje nekaterih programov pisarniške zbirke Microsoft (Word, Excel, PowerPoint).
Kandidat mora imeti opravljen vozniški izpit za B-kategorijo in lasten prevoz.

Delovni čas
Delovni čas je osem-urni od ponedeljka do petka. Ob povečanem obsegu dela se občasno lahko  delo opravlja tudi izven rednih delovnih dni.

Kraj opravljanja del
Pretežno osrednjeslovenska regija, sicer celotno območje države.

Način prijave
Zainteresirani kandidati pošljite prijavo s kratkim življenjepisom (CV) na e-naslov info@lgb.si ali po pošti na naslov podjetja LGB d.o.o., Ukmarjeva ulica 4, 1000 Ljubljana s pripisom »Prijava«. Rok za prijavo je 31.10.2021.