Država in občine

Ministrstva

 • Ministrstvo za promet
 • Ministrstvo za okolje in prostor
 • Ministrstvo za zdravje
 • Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
 • Ministrstvo za notranje zadeve
 • Ministrstvo za pravosodje

Občine

 • Ajdovščina
 • Brezovica
 • Horjul
 • Litija
 • Log – Dragomer
 • Medvode
 • Škofja Loka
 • Škofljica
 • Velike Lašče

Mestne občine

 • Ljubljana
 • Kranj
 • Celje
 • Nova Gorica

Druge organizacije

 • Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo
 • Geodetska uprava Republike Slovenije
 • Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov
 • Okrajno sodišče v Ljubljani
 • Univerza v Ljubljani, Fakulteta ta gradbeništvo in geodezijo
 • Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana
 • Geodetski inštitut Slovenije

Podjetja

A

 • A-Cosmos
 • Adacta
 • Atelje Marko Mušič
 • Attems storitve
 • Avto Aktiv Intermercatus
 • Avtohiša Malgaj

B

 • Belinka Belles
 • Belinka Perkemija
 • BTC

C

 • Cestno podjetje Ljubljana
 • Cestno podjetje Kranj
 • CGP
 • Cinkarna Celje
 • CM Celje

D

 • DARS
 • DRI upravljanje investicij
 • Dravske elektrarne Maribor

E

 • Elektro Ljubljana
 • ELES
 • Energoplan

G

 • Geoplin plinovodi
 • Ginex International
 • Gradis Skupina G
 • Gratel
 • GVO

H

 • Helios
 • HESS
 • Hidrotehnik
 • HSE

I

 • IMOS
 • INFRA

J

 • Javna razsvetljava
 • JP Vodovod – kanalizacija, Ljubljana
 • JP Snaga, Ljubljana
 • JP Žale, Ljubljana
 • JP Ljubljanska parkirišča in tržnice

K

 • Komunalna operativa Ljubljana
 • Komunalne gradnje
 • KOTO
 • Kranjska stavbna družba

M

 • Map - Trade
 • Metropolitana
 • Minerva

N

 • Nigrad

O

 • OBI

P

 • Petrol
 • Point
 • Poslovni sistem Mercator
 • Prenova – Gradbenik
 • Prima plast
 • Primorje
 • Provia

R

 • Reitenburg
 • RIKO
 • Rudnimmo

S

 • Saning international
 • SCT
 • Slovenski državni gozdovi
 • Spar Slovenija
 • SPIT Nova Gorica
 • Strabag
 • Studio Moderna
 • SŽ – ŽGP Ljubljana

T

 • Tehnološki park Ljubljana
 • Teleg-M
 • Telemach
 • Termoelektrarna Toplarna Ljubljana
 • Tisa
 • Tosidos
 • Trgograd
 • Tušmobil

V

 • Vegrad
 • Vodgrad

Z

 • ZIL inženiring

Ž

 • Živalski vrt Ljubljana