December 2017

Državna meja

Geodetska uprava Republike Slovenije je evidentirala državno mejo z Republiko Hrvaško v evidenci državne meje.