Geodetska uprava Republike Slovenije je v skladu s Sklepom o evidentiranju državne meje z Republiko Hrvaško v evidenci državne meje (Uradni list RS, št. 80/17), evidentirala državno mejo z Republiko Hrvaško v evidenci državne meje.

Potek državne meje Republike Slovenije in območje stika Republike Slovenije z odprtim morjem sta dosegljiva v aplikaciji za prevzem brezplačnih podatkov - eGP.

Vsa obvestila