Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZIZUOOP, tako imenovani peti protikoronski paket, v nadaljevanju PKP5, Ur. l. RS, št. 152, z dne 23.10.2020), ki je stopil v veljavo dne 24.10.2020, določa, da se roki na področju množičnega vrednotenja nepremičnin, ki jih je ZZUOOP (prvi protikoronski paket) zamaknil do 1.1.2021, ponovno zamaknejo.

Zamik javnega izkazovanja podatkov evidence vrednotenja, kot ga določa PKP5 v 30. členu pomeni najmanj dveletni zamik izkazovanja izračunanih in v evidenci vrednotenja pripisanih posplošenih vrednosti nepremičnin. Prav tako se lastnike ne seznani z zbirnim potrdilom. Lastniki bodo lahko vložili vlogo za uveljavljanje posebnih okoliščin šele po tem, ko bo po preveritvi modelov stopila v veljavo nova Uredba o določitvi modelov vrednotenja nepremičnin.

Geodetska uprava RS v okviru sistema odprtih podatkov, aplikacije e-Geodetski podatki, ki je dostopna za vse uporabnike, zagotavlja možnost prevzema historičnega stanja Registra nepremičnin z izračunanimi posplošenimi vrednostmi nepremičnin na dan 31.3.2020. Prav tako je Geodetska uprava RS zagotovila dostop do historičnega stanja nepremičnin in posplošenih vrednosti nepremičnin na dan 31.3.2020, preko Arhivskega javnega vpogledovalnika v podatke o nepremičninah.

Vsa obvestila