Geodetska uprava RS je z novim letom iz redne distribucije umaknila zastarele topografske karte in podatke, in sicer:

  • temeljni topografski načrt v merilih 1 : 5.000 in 1 : 10.000 (TTN 5/10),
  • državno topografsko karto merila 1 : 25.000 (DTK 25) ter
  • državne topografske podatke merila 1 : 25.000 (GKB).

Po Zakonu o državnem geodetskem referenčnem sistemu se omenjene karte in podatki ne vzdržujejo več, obstoječi pa so zastareli, na nekaterih območjih so celo starejši od 50 let. Zato so bili umaknjeni iz redne distribucije.

Vsa obvestila