Vrednosti nepremičnin se v registru nepremičnin indeksirajo zaradi njihove prilagoditve razmeram na trgu nepremičnin. Indekse vrednosti nepremičnin določi Vlada Republike Slovenije, ko se indeksi vrednosti spremenijo za več kot 10 % od določitve modelov vrednotenja nepremičnin oziroma zadnje spremembe vrednosti nepremičnin v registru nepremičnin zaradi indeksacije.

V registru nepremičnin se je v dneh od 13. do 14. januarja 2018 izvedel preračun vrednosti vseh tistih nepremičnin, evidentiranih v registru nepremičnin, katerih sprememba vrednosti je večja od 10 % od zadnje indeksacije. Pri zdajšnjem izračunu (indeksaciji) so bili uporabljeni indeksi vrednosti nepremičnin, kot jih je določila Vlada RS z Uredbo o določitvi indeksov vrednosti nepremičnin na dan 31. marec 2017 (Uradni list RS, št. 2/18). To pomeni, da po izvedenem izračunu indeksirane vrednosti nepremičnin odražajo razmere na trgu nepremičnin na dan 31. marec 2017.

Izračun indeksiranih vrednosti nepremičnin je bil izveden po posameznih vrednostnih conah in sicer ločeno po modelih vrednotenja nepremičnin za stanovanja, hiše, lokale, pisarne in kmetijska zemljišča. Indeksi vrednosti nepremičnin zavzemajo vrednosti od 0,80 do 1,25, kar pomeni, da se z indeksacijo vrednosti nekaterim nepremičninam znižujejo drugim pa zvišujejo, odvisno od vrste nepremičnin in lokacije. Vrednosti za stanovanja in hiše, predvsem na območju osrednje Slovenije, se z indeksacijo zvišujejo. Vrednosti za lokale in pisarne se znižujejo na območju nekaj mestnih občin. Vrednost kmetijskih zemljišč se z indeksacijo na zahodu znižuje, medtem ko se na vzhodu države in na posameznih območjih osrednje Slovenije zvišuje. Za druge vrste nepremičnin oziroma druga območja ni bila ugotovljena sprememba vrednosti večja od 10 % od zadnje indeksacije.

Podrobnejše informacije o modelih vrednotenja in indeksih vrednosti so javno dostopne v zbirki vrednotenja nepremičnin.

Vsa obvestila