Aleksander Parkelj je svojo poklicno pot na LGB-ju pričel leta 1994, ko je podjetje v mladi slovenski državi in v novih tržnih razmerah stopilo na pot korenitih sprememb. Odzval se je povabilu tedanjega direktorja Jožeta Smrekarja in se kot vodja operative pridružil novemu LGB-jevemu vodstvu, ki je z reorganizacijo, tehnološko prenovo, tržno ambicioznostjo in širjenjem poslovanja podjetje povedlo na pot intenzivnega razvoja in rasti.

Aleksandrova profesionalna pot se je sicer začela že mnogo prej. Prve strokovne izkušnje je pridobival že kot dijak Srednje gradbene in geodetske šole in kasneje kot študent Fakultete za gradbeništvo in geodezijo, ko je pri različnih projektih iz geodezije in računalniškega programiranja sodeloval na tedanjem Geodetskem zavodu Slovenije in Ljubljanskem urbanističnem zavodu. Po diplomi 1991 je svojo prvo zaposlitev sprejel na tedanji Srednji gradbeni šoli Ivana Kavčiča v Ljubljani (danes Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola) kot učitelj strokovnih predmetov. A njegovo delo ni bilo le pedagoško, ampak tudi praktično. Šola je namreč sodelovala s takratno Mestno geodetsko upravo iz Ljubljane pri projektih reambulacije topografskih načrtov velikih meril.

V svojem pedagoškem obdobju je Aleksander pridobil koristne veščine dela z mladimi, prenosa znanja, javnega nastopanja in spodbujanja ljudi za dosego zastavljenih ciljev. Vse to mu je bilo v pomoč, ko je na LGB-ju sprejel izzive vodenja operativnih projektov, koordiniranja sodelavcev in razvijanja dobrih odnosov s strankami. Poleg tega se je osredotočil na tehnološko posodobitev podjetja in avtomatizacijo delovnih procesov, tako z novo računalniško infrastrukturo kot tudi s profesionalno geodetsko opremo. Uvedba naprednih tehnologij in izobraževanje zaposlenih sta pomembno nadgradila strokovnost podjetja in mu omogočila pridobivanje in vodenje projektov za zahtevne naročnike ter delovanje na območju cele države.

Leta 2009 je bil Aleksander imenovan za tehničnega direktorja LGB-ja. S prevzemom funkcije je nadaljeval profesionalni razvoj zaposlenih in skrbel, da je podjetje še naprej sledilo razvoju stroke v svetu. Vzpostavil je tesno sodelovanje z vodji oddelkov in si prizadeval za pozitivno delovno klimo med zaposlenimi. Ko je leta 2017 kot direktor prevzel vodenje podjetja, se je še bolj posvetil upravljanju podjetja ter oblikovanju in izvajanju dolgoročnih strategij in trajne vrednosti podjetja.

Zavezan k etični in razvojno naravnani miselnosti kolektiva si Aleksander prizadeva za odkrite medsebojne odnose med sodelavci, teamsko delo, pripadnost podjetju ter tekoč prenos znanja in informacij med zaposlenimi. Ker mu je pomemben vsak posamezen sodelavec, so vrata njegove pisarna vedno odprta za pogovor in izmenjavo mnenj. Na to je ponosen, saj odraža zaupanje zaposlenih, ki je osnova za uspešno delo in poslovanje. Odprt za nove ideje nobene pobude zaposlenih ne zavrže, ampak jo da v presojo in debato. Sodelavci, ki cenijo njegovo dostopnost in prizadevanja za pravičnost, spoštujejo tudi njegova visoka pričakovanja do njih. Dosleden je namreč v svojih zahtevah po kakovosti dela, spoštovanju rokov in doseganju zastavljenih ciljev. Po teh lastnostih ga prepoznavajo in cenijo tudi stranke.

Aleksander je aktiven tudi v širši geodetski skupnosti. Svojo strokovnost potrjuje s poklicnim nazivom pooblaščenega inženirja geodetske stroke in je tudi imetnik licence za opravljanje del nepremičninskega posrednika.

Tudi v zasebnem življenju je Aleksander aktivna in dinamična oseba. Svoj športni duh razvija kot tekač, kolesar in smučar. Rad se udeležuje tekaških prireditev. Hkrati pa mu je zelo dragocen tudi čas, ki ga preživi v krogu svoje družine. Je poročen in oče eni hčerki. Njihova skupna strast so potovanja, raziskovanja novih krajev in spoznavanja novih ljudi.