Karierna pot Jožeta Smrekarja se je po diplomi leta 1982 na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo pričela na tedanjem Geodetskem zavodu Republike Slovenije v Ljubljani, kjer je delal najprej na področju katastrske geodezije, kasneje pa kot vodja Oddelka za komasacije pridobival tudi prve vodstvene izkušnje. Poklicna pot ga je leta 1989 pripeljala na Mestno občino Ljubljana, kjer je svojo strokovnost in poznavanje prostorske zakonodaje še dodatno izpopolnil v petih letih dela kot urbanistični inšpektor pri Mestni upravi inšpekcijskih služb.

Leta 1994 je bil Jože izbran za direktorja tedaj še Ljubljanskega geodetskega biroja, ki se je 2008 preimenovalo v sedanji LGB, geodetski inženiring in informacijske tehnologije. Z njegovim prevzemom krmila je LGB doživel intenziven razvoj in rast. Pod Jožetovim vodstvom je podjetje napredovalo v pomembnega igralca v slovenski konkurenci geodetskih podjetij, čemur so sledile organizacijske spremembe, kadrovske okrepitve in tehnološke posodobitve.

S premišljeno strategijo, dobrim prilaganjem spremembam na trgu in občutkom za nove poslovne priložnosti je pripomogel k uspešnemu poslovanju tudi v negotovih časih slovenske gospodarske krize. Prav v tem obdobju je podjetje razširilo svoje dejavnosti še na področje daljinskega zaznavanja.

Jože Smrekar je leta 2017 po upokojitvi postal prokurist LGB-ja, potem ko je bil 23 let direktor podjetja. Zanj so bili zaposleni največji potencial podjetja. Z odprtim in odkritim odnosom do sodelavcev, mu je uspelo ustvariti dinamičen, zavzet in homogen kolektiv, ki ne le dosega zastavljene cilje, ampak jih velikokrat tudi presega. Pomemben mu je bil vsak posamezen sodelavec, zato svoj čas še danes rad posveti krepitvi kolegialnih odnosov in pripadnosti podjetju. Prav zaradi korektnega odnosa do sodelavcev in poslovnih partnerjev je tudi danes cenjen in spoštovan.

Jože je bil aktiven tudi v širši geodetski skupnosti. Kar osem let je bil predsednik Ljubljanskega geodetskega društva, dejaven je bil v izvršnem odboru Zveze geodetov Slovenije, je ustanovni član Gospodarskega interesnega združenja geodetskih izvajalcev (GIZ GI) in bil je član Matične sekcije geodetov pri Inženirski zbornici Slovenije (IZS) ter Društva sodnih izvedencev in cenilcev geodetske stroke.

Dinamični službeni ritem se tudi v njegovem prostem času ne umiri, saj rad lovi žoge na teniškem in košarkarskem igrišču. Z ženo in štirimi otroki so športno aktivna družina, kakor jo je poimenoval sam, in ker mu ta pomeni največ, jo najraje popelje naokrog po svetu na daljša potovanja ali pa na kolesarske in planinske ture. Posebno mesto v njegovem prostem času pa ima navtika, saj se vsako leto rad poda po otokih Jadranskega morja in si tako nabere novih moči.