Miran Brumec je najstarejši delavec v podjetju. LGB-jevi ekipi se je pridružil leta 2000 po dvajsetih letih pedagoškega in inženirskega dela v geodetski stroki.

Svoje prve geodetske izkušnje je začel pridobivati že med gimnazijskimi počitnicami. Poleti 1980 se je zaposlil v Občinski geodetski upravi Slovenska Bistrica in sodeloval pri pripravi gradiva za popis prebivalstva, pri izmeri geodetskih mrež, vzdrževanju zemljiškega katastra in katastra komunalnih naprav. Leta 1982 je opravil strokovni izpit. Poklicna pot ga je jeseni leta 1983 pripeljala na novo delovno mesto. Kot učitelj strokovnoteoretičnih predmetov se je namreč zaposlil na tedanji Gradbeni tehniški šoli v Ljubljani (danes Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola) in se naslednjih dvanajst let posvetil poučevanju dijakov. V letu 1986 je opravil dodatne izpite na Filozofski fakulteti in strokovni izpit. Dodatno se je usposobil za učitelja računalništva in kot pomočnik ravnatelja vodil šolsko razvojno-raziskovalno dejavnost. Leta 1995 se je vrnil v geodetsko državno upravo in kot pomočnik direktorja vodil najprej Izpostavo Domžale, nato Izpostavo Ljubljana in kasneje Oddelek za državno mejo. V tem obdobju je pridobil pomembne vodstvene veščine, izkušnje koordiniranja velikega kolektiva in sodelovanja s sosednjo državo ob nalogah vzdrževanja državne meje.

Leta 2000 je Miran z bogatimi strokovnimi izkušnjami prišel na LGB in prevzel vodenje operative in kasneje še oddelka za prostorsko informatiko. Pri svojem profesionalnem razvoju je pridobil obsežno znanje in številne kompetence, ki jih deli s strankami in sodelavci. Z doslednim in analitičnim značajem si prizadeva za strukturiran način dela in odličnost pri izvedbi storitev ter tako pomembno prispeva k profesionalnosti in ugledu podjetja v očeh strank. Poleg tega nenehno sledi stališču, da se mora inženir znajti v vsaki situaciji in k temu spodbuja tudi mlajše kolegice in kolege. Kljub pogosto stresnim situacijam ohranja smisel za humor. Njegovi sodelavci cenijo njegov odprt in odkrit odnos z njimi, saj si zanje vedno vzame čas za pogovor in jim rad predaja svoje znanje.

Miran je med geodeti, tudi izven LGB-ja, prepoznan kot strokovna avtoriteta. Njegove aktivnosti je možno spremljati na strokovnih forumih, predavanjih na strokovnih srečanjih, izobraževanjih in delavnicah, pripravi geodetske zakonodaje ter mentorstvih pri diplomskih nalogah in za izpit iz geodetske stroke.

Aktivno se vključuje v dejavnosti Matične sekcije geodetov Inženirske zbornice Slovenije (IZS). Je član Komisije za strokovne izpite. Vse od ustanovitve je član Strokovnega sveta pri Matični sekciji geodetov. IZS mu je leta 2011 podelila nagrado za izjemne inženirske dosežke. Nagrajen je bil za velik doprinos k razvoju geodetske stroke, za delo na strokovno-izobraževalnem področju in doslednem zagovarjanju ter uporabi lepe slovenščine v strokovnem jeziku.

Miran je tudi sodni izvedenec in eden ustanoviteljev Društva sodnih izvedencev in cenilcev geodetske stroke.

Miran je inženirsko vedoželjen tudi v zasebnem življenju. Tudi izven službe si širi strokovna obzorja, kjer ga zanima vse, kar je povezano z geodezijo in položajem stroke v družbi. Ljubi naravo in se spočije pri kmečkih opravilih. Rad hodi v hribe, kolesari ter uživa v branju. Zadnja leta se navdušeno ukvarja z vnuki in z zanimanjem spremlja njihovo odraščanje in uveljavljanje.