Nejc Krašovec, ki je že vse od otroštva tehnični navdušenec, ima trden življenjski moto: »če ne poskusiš, ne boš vedel«. Imeti pogum za raziskovanje in pridobivati izkušnje iz prakse je njegovo vodilo tudi danes, ko je na LGB-ju v vlogi vodje oddelka za prostorsko informatiko.

Zase pravi, da so tehnologije njegovo igrišče. Njegovo zanimanje za tehnološke novosti in razumevanje njihovega poslovnega potenciala je navdihujoče (in nalezljivo). Z njimi navdušuje svoje sodelavce in stranke, ki jim z inovativnimi rešitvami pomaga izboljšati njihove delovne procese.

Nejc je svojo poklicno pot posvetil geodeziji in geoinformatiki. Prve strokovne in delovne izkušnje je pridobival že v času študija geodezije, ko se je vključil v LGB-jevo ekipo kot asistent inženirjem na področju inženirske geodezije. Njegovo zanimanje se je vse bolj osredotočalo na razvoj programske opreme na področju geoinformatike.

Karierno pot je Nejc nadaljeval v švicarski družbi Leica Geosystems, kjer je bil zaposlen od leta 2016 do 2020. Obdobje življenja in dela v Švici mu je utrdilo zavedanje o visoki kakovosti slovenskega znanja. Sodeloval je pri razvoju naprednih rešitev za natančno satelitsko pozicioniranje, in sicer za avtomobilsko, gradbeno in kmetijsko panogo. Tovrstno delo ga je preoblikovalo v arhitekta novih zamisli in razvijalca novih rešitev.

Z obsežnim znanjem in številnimi kompetencami s področja geoinformatike se je Nejc leta 2020 vrnil v Slovenijo in se kot vodja oddelka za prostorsko informatiko ponovno pridružil LGB-ju.

Danes je Nejc strokovnjak z bogatim tehničnim znanjem, ki ga združuje z inovativnostjo in občutkom za koristi strank. Tudi svojo ekipo vodi v smeri, da bi postali kreatorji novih rešitev, razvijalci naprednih orodij, strokovnjaki za pridobivanje in vzdrževanje kvalitetnih prostorskih podatkov ter njihovo analiziranje. To bi strankam omogočalo boljše interpretiranje prostora in lažje sprejemanje poslovnih odločitev. Z uvedbo novih digitalnih tehnologij in s pogledom izven obstoječih okvirov želi doseči lažje, hitrejše in kakovostnejše rešitve.

Nejc si prizadeva za odprte in odkrite odnose med sodelavci, teamsko sodelovanje in pozitivno delovno klimo. V svojo ekipo priteguje nove strokovnjake in spodbuja kroženje novih znanj. S svežim vetrom in uspešnimi pristopi k reševanju nalog pridobiva spoštovanje in zaupanje tako sodelavcev kot tudi strank. K temu prispevajo tudi njegove osebnostne lastnosti, kot so komunikativnost, povezovalnost, odgovornost in samokritičnost.

Njegov energični in vedoželjni karakter mu ne pusti počivati niti v prostem času. V družbi svoje partnerke uživa v športno-pustolovskih aktivnostih, od kolesarjenja, alpinizma, jadranja do potovanj z nahrbtnikom – k čemur bo z veseljem kmalu pritegnil tudi svojo malo prvorojenko.