Simon Gajšek je prve strokovne in delovne izkušnje pridobival že v času študija geodezije. LGB-jevi ekipi v oddelku za gospodarsko javno infrastrukturo se je namreč že leta 2005 pridružil kot študent. Dve leti kasneje, po zaključeni diplomi na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo, se je na LGB-ju tudi zaposlil in se osredotočil na področje inženirske geodezije, ki ga je tudi najbolj zanimalo in veselilo. Konec leta 2014 je uspešno opravil strokovni izpit pri Inženirski zbornici Slovenije in pridobil naziv odgovorni geodet, kasneje pooblaščeni inženir geodetske stroke, kar potrjuje njegovo strokovno znanje iz te stroke.

Simon je svojo strokovno usposobljenost na področju inženirske geodezije razvijal in dokazoval pri vodenju mnogih zahtevnih geodetskih projektov, npr. pri gradnji Ljubljanskega regijskega centra za ravnanje z odpadki (RCERO Ljubljana), pri gradnji infrastrukture za elektronsko cestninjenje na avtocestnem križu Slovenije in mnogih drugih.

Na podlagi izkušenj iz zahtevnih projektov in predanosti strokovnim izzivom ter obogaten z razumevanjem LGB-jevega delovanja in potreb slovenskega trga je leta 2016 napredoval v vodjo oddelka za inženirsko geodezijo. Pod njegovim vodstvom oddelek zagotavlja zanesljivo celostno geodetsko podporo zahtevnim gradbenim naročnikom – od načrtovanja posega v prostor do zaključka gradnje in evidentiranja zgrajenih objektov ter infrastrukture. Simon je odgovoren za celoten potek projektov, od prvega stika s stranko do same izvedbe in zaključka storitve. Vodi in organizira delo na terenu in v pisarni ter skrbi za dosledno spoštovanje predpisov, časovnih rokov in kakovost opravljenega dela.

Zaradi širokega znanja ter naravnanosti h kakovostni in hitri izvedbi storitev je Simon cenjen pri strankah. Nenehno si prizadeva za iskanje optimalnih rešitev, zato mu stranke zaupajo in je za mnoge pomemben kontakt za njihove potrebe na področju geodezije.

Tudi kolektiv LGB-ja ceni njegovo prodornost in kooperativnost. Trudi se za odprte in odkrite odnose med sodelavci, ki temeljijo na medsebojnem spoštovanju in zaupanju. Kolegom je zanesljiva strokovna opora pri izzivih zahtevnih projektov. Svojemu teamu zaupa in jim daje prostor za iskanje lastnih rešitev in strokovni razvoj, a hkrati od njih pričakuje odgovornost in naravnanost k rezultatom. Pod njegovim vodstvom se je oddelek za inženirsko geodezijo razvil v uspešno ekipo, ki jih povezuje dobra komunikacija, teamsko sodelovanje in pozitiva delovna klima.

Za Simona se energični ritem nadaljuje, tudi ko popoldne zapusti svojo pisarno. Uživa v svobodi in dinamičnosti vožnje, pa naj bo to z motorjem, avtomobilom ali kolesom. Poleg tega, da se sprosti in zbistri misli, razvija spretnost, premišljenost in hitre reflekse. Navdušen je nad dobro hrano in glasbo, še posebej rad obiskuje rock koncerte. Sicer pa prosti čas Simon najraje preživlja v krogu svoje družine. S partnerko in dvema otrokoma so športno aktivna in pustolovska družina, ki uživa v naravi in potovanjih.