Tomaž zase pravi, da se raje kot na težave osredotoča na njihove rešitve, in podobno stališče pričakuje tudi od svojih sodelavcev. Rad ima izzive, saj so priložnost za napredek, tako profesionalni kot tudi osebnostni. Kot vodji oddelka za evidentiranje nepremičnin pri LGB mu izzivov ne manjka. Še več - motivirajo ga, da iz svoje ekipe izvleče najboljše potenciale. Zato je ponosen, da lahko koordinira in vodi sposobno in profesionalno ekipo geodetskih strokovnjakov.

Na LGB je Tomaž prišel leta 2008 z že petletnimi delovnimi izkušnjami s področja evidentiranja nepremičnin. Po diplomi na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo leta 2003 so bili njegovi prvi poklicni izzivi prav storitve s področja zemljiškega katastra, katastra stavb, katastra gospodarske javne infrastrukture in inženirske geodezije. Leta 2006 je pridobil tudi naziv pooblaščeni inženir geodetske stroke, ki potrjuje njegovo strokovno znanje iz te stroke.

Danes je Tomaž na LGB-ju »frontman« tako za kolege v njegovem oddelku kot za stranke. Odgovoren je za celoten potek projektov, spremljanja javnih razpisov, od prvega stika s stranko do same izvedbe in zaključka storitve. Pri tem je trdna strokovna opora svojim sodelavcem. Kot vodja oddelka od sodelavcev pričakuje strokovnost, proaktivnost in zavzetost, hkrati pa daje velik poudarek tudi sproščenosti, kolegialnosti in dobrim odnosom med sodelavci. Ti cenijo njegov odkrit in neposreden odnos, pri tem ne izgublja veliko besed, a vedno najde pravo besedo v pravem trenutku. Radi pa izpostavijo tudi njegov luciden smisel za humor, ki pride do izraza tudi v resnih situacijah. Prodoren in kooperativen, saj se zna prilagajati in hitro doseže skupne dogovore, je dober povezovalni člen svojega oddelka z drugimi službami v podjetju.

Tomaž je aktiven geodetski strokovnjak tudi izven službe, predvsem v okviru Inženirske zbornice Slovenije (IZS). Tam je od leta 2012 član upravnega odbora Matične sekcije geodetov, član Skupščine IZS in član skupine za geodetsko zakonodajo.

Poleg navdušenosti za geodezijo je Tomaž tudi ljubitelj sodobne glasbe. Vsa njegova družina, poleg žene tudi otroka, radi poslušajo rock in jazz, še posebej pa uživajo na koncertih sarajevske skupine Dubioza kolektiv. Večino prostega časa Tomaž preživi s svojo družino, z otroci rad zaigra nogometno igro ali pa jih odpelje na družinska potepanja. Njegova posebna ljubezen pa je psička Tiba, ki je zaslužna za Tomaževo sprostitev na dolgih sprehodih.