• 456 haobmočje aerofotografiranja
  • 1.946aerofotografij
  • 5 cm/pxločljivost aerofotografij

Lokacija

Koridor reke Save med Krškim in Brežicami

Ime projekta

Nadzor gradnje akumulacijskega jezera z malim brezpilotnim letalnikom

Naročnik

HESS d.o.o., Infra d.o.o.

Leto izvedbe

2016 - 2017

V okviru gradnje HE Brežice je potekala tudi izgradnja akumulacijskega bazena, ki se razteza na 16 kilometrih od elektrarne v smeri Krškega. Vsebuje približno 20 milijonov kubičnih metrov vode, kar je primerljivo s količino vode v Blejskem jezeru, njegova površina pa obsega 300 hektarjev.

Investitor HESS (Hidroelektrarne na Spodnji Savi) in krško javno podjetje Infra, zadolženo za infrastrukturna dela pri gradnji spodnjesavskih hidroelektrarn, sta želela spremljati in nadzorovati napredek tega zahtevnega gradbenega projekta. Z rednim aerofotografiranjem obsežnega gradbišča v Brežicah jima je LGB in njegovo hčerinsko podjetje Geavis omogočal sprotno kontrolo volumnov masnih premikov, to je izkopov in nasutij, ki so nastajali v času gradnje.

V vsakem ciklu aerofotografiranja smo obdelali stereopare aerofotografij in izdelali oblak točk (point cloud), da bi pridobili rastrski in metričen 3D-model površja gradbišča. Iz aerofotografij in digitalnega modela površja smo nato pripravili še ravninski ortofoto načrt visoke ločljivosti, ki sta ga družbi HESS in Infra uporabljali za potrebe pri nadzoru gradnje.

K zahtevnosti naših operativnih postopkov je pomembno vplivala tudi bližina vojaškega letališča Cerklje ob Krki in Nuklearne elektrarne Krško. Gradbišče akumulacijskega jezera je namreč ležalo v območju kontroliranega zračnega prostora letališča. V radiju 1 km od Nuklearne elektrarne je letenje prepovedano. Po temeljitem pregledu opreme in operativnih postopkov je Javna agencija za civilno letalstvo RS Geavisu odobrila letenje, in sicer izven delovnega časa vojaškega letališča in izven prepovedanega območja nad reaktorjem.