Z vrhunskimi fotogrametričnimi orodji in algoritmi vam pomagamo učinkoviteje obdelati, interpretirati, upravljati in deliti prostorske podatke iz različnih virov.

Oblak točk

S profesionalnimi algoritmi obdelamo stereopare aerofotografij in izdelamo oblak točk (point cloud) kot rastrski in metričen 3D model površja, ki vas zanima. S fotogrametričnimi postopki pridobimo oblak točk visoke gostote, celo preko 100 točk/m2 na območjih, kjer ima površje dobro izraženo teksturo. Gostoto oblaka točk lahko prilagajamo vašim potrebam. Poleg prostorskih koordinat (x, y, z) vsaka točka oblaka nosi tudi podatek o svoji barvi, kot jo ima v naravi. S postopki klasifikacije in filtriranjem lahko v modelu ločimo točke objektov, vegetacije, površja terena in drugih elementov po vaši želji.

Digitalni modeli

Če z naprednimi algoritmi na oblak točk napnemo ploskve, vam lahko pripravimo natančen digitalni model površja (DMP) aerofotografiranega področja. Pridobljeni model je odlična osnova za postopke segmentacije, s katerimi nato izdelamo različne digitalne 2D in 3D modele, ki upodobijo obliko zemeljskega površja in objektov na njem, npr. digitalni model reliefa (DMR), digitalni model višin (DMV), digitalni model objektov (DMO) itd. – poiščemo pravo rešitev za vaše potrebe in namene uporabe, pri čemer vam tudi z veseljem svetujemo.

Digitalni ortofoto načrt

Iz visokokakovostnih aerofotografij in digitalnega modela površja izdelamo georeferenčni ravnininski ortofoto načrt visoke ločljivosti. V en izdelek tako združimo prednosti aerofotografij (podrobnost detajla, aktualnost podatka v času zajema…) in karte (enotno merilo, pravilna geometrija). Ortofoto načrt lahko uporabite za različne namene, npr. kot rastrsko podlago v geolociranih prostorskih bazah, kot geodetsko podlago za potrebe planiranja, z njim lahko realistično »oblepimo« 3D modele in še mnogo več.

Daljinsko zaznavanje