• 41 haobmočje aerofotografiranja
  • 96aerofotografij
  • 5 cm/pxločljivost aerofotografij

Lokacija

Območje vzdolž Poti Rdečega križa na Viču, Ljubljana

Ime projekta

Posodobitev ortofoto mozaika nove prometne povezave v Ljubljani

Naročnik

Ljubljanska parkirišča in tržnice d.o.o.

Leto izvedbe

2017

Novozgrajena cestna povezava med Tržaško cesto in Cesto na Brdo je pomembna infrastrukturna pridobitev v Ljubljani. Gre za povezavo, ki rastočim stanovanjskim naseljem na Vrhovcih in Brdu sedaj omogoča hiter dostop tako do mestne obvoznice kot tudi v središče mesta. Zahteven projekt je vključeval gradnjo cestne, železniške in komunalne infrastrukture. Nastala je nova cesta Pot Rdečega križa in nov železniški podvoz, ki omogoča lažji dostop do Tržaške ceste.

Zaradi nove infrastrukture in sprememb v rabi prostora so tedanje evidence prostorskih podatkov postale neusklajene s stanjem na terenu. Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice (LPT), ki ažurne evidence prostorskih podatkov potrebuje za svojo dejavnost vzdrževanja občinskih cest in javnih parkirnih površin, je zato LGB-ju in njegovemu hčerinskemu podjetju Geavis zaupalo posodobitev ortofoto-sloja za njihov prostorski informacijski sistem.

Z aerofotografiranjem območja vzdolž Poti Rdečega križa smo posneli visokoresolucijske aerofotografije, iz katerih smo s fotogrametričnimi postopki izdelali ortofoto načrt, boljše kakovosti in višje ločljivosti od tedaj obstoječih materialov – novi ortofoto načrt ima ločljivost 5 cm/px, medtem ko ima stari 10 cm/px. Boljša ločljivost naročniku omogoča lažjo prepoznavo detajlov neposredno iz slik in prihrani marsikatero pot na teren, ki je v preteklosti zaradi slabše kakovosti slik zahtevala preverjanje v naravi.

S postopki zgoščevanja oblaka točk smo lahko izdelali zelo podroben digitalni model površja (DMP) in iz njega zatem še popolni ortofoto mozaik (true ortophoto), na katerem so objekti, ki se nahajajo nad terenom, prostorsko pravilno prikazani. Nastali popolni ortofoto mozaik bo podjetje LPT uporabilo kot enega izmed vsebinskih slojev v svojem prostorskem informacijskem sistemu. Prinaša mu vrsto koristi, saj lahko na njem izvaja planimetrične meritve, nanj lahko položi razne vektorske sloje (npr. komunalni vodi) ali pa ga uporabi npr. za prekritje 3D modelov.