• 56izmerjenih vodotokov
  • 25.589 mizmerjenih vodotokov
  • 1.670izmerjenih prečnih profilov

Lokacija

Slovenija

Ime projekta

Izmera vodotokov in izdelava geodetskih načrtov strug

Naročnik

Hidrotehnik d.d.

Leto izvedbe

2011 - 2015

Vodnogospodarsko podjetje Hidrotehnik je s svojimi projektanti v okviru državnega projekta protipoplavnih aktivnosti in sanacij strug vodotokov dobil pomembno nalogo, da organizira sanacijo strug posameznih vodotokov. Naša naloga je bila osnova za njihovo delo: izmera vodotokov in izdelava natančnih načrtov izmerjenih vodotokov.

V kratkem času je ekipa LGB-jevih inženirjev izmerila kar 56 vodotokov po Sloveniji. Strokovni del naloge tokrat ni predstavljal največjega izziva: zelo težavna in zato toliko bolj skrbno pripravljena je bila izvedba meritev, saj je bilo potrebno zagotoviti ustrezno visoko raven varstva pri delu. Poleg izvajanja meritev na kopnem smo merili tudi prečne profile strug vodotokov – to pa pomeni delo v mrzli in deroči vodi. Obvezno opremo geodetskega strokovnjaka so pri tem projektu dopolnile neoprenske obleke in vrvi za varovanje.

Strokovnim in fizičnim naporom inženirjev so se pridružile nove dimenzije zahtevnosti projekta: delo (in življenje) so večkrat neposredno ogrožali kosovni odpadki, ki ležijo v strugah vodotokov. Naleteli smo tudi na neeksplodirana sredstva (granate), nekatere celo iz 1. svetovne vojne, ki so jih ustrezne službe nato tudi strokovno odstranile.