• 70 haobmočje aerofotografiranja
  • 56aerofotografij
  • 5 cm/pxločljivost aerofotografij

Lokacija

Odsek Slovenske ceste med Aškerčevo in Šubičevo cesto, Ljubljana

Ime projekta

Posodobitev ortofoto mozaika obnovljene Slovenske ceste v Ljubljani

Naročnik

Ljubljanska parkirišča in tržnice d.o.o.

Leto izvedbe

2016

V letu 2016 je Ljubljana pridobila vrsto posodobljenih cestnih in drugih infrastrukturnih objektov, ki pomembno doprinesejo k dvigu kakovosti življenja v mestu. Med novejše infrastrukturne pridobitve štejemo tudi obnovo Slovenske ceste, ki je povsem spremenila prometno ureditev tega območja. Novi vozni pasovi za vozila LPP, urejene kolesarske steze in dodatne površine za pešce so območje Slovenske ceste preoblikovali v enega izmed osrednjih javnih prostorov slovenskega glavnega mesta.

Vse novosti in spremembe v rabi prostora terjajo tudi posodobitve evidenc prostorskih podatkov. Ljubljana se je odločila za ažuriranje svojih infrastrukturnih evidenc, ker stare niso več odražale pravega stanja na terenu. LGB-ju so zaupali obnovo rastrskega ortofoto-sloja v prostorskem informacijskem sistemu podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice (LPT), ki ažurne evidence potrebuje pri svojem poslovanju, zlasti na področju vzdrževanja občinskih cest in javnih parkirnih površin.

Ljubljana leži v območju omejitve letenja brezpilotnih zrakoplovov, kjer je dovoljeno letenje brezpilotnih letalnikov le do višine 50 m, kar pa je nižje, kot je višina stavb. Aerofotografiranje tega območja je zato izvedlo podjetje Aerovizija, ki ima dovoljenje za aerosnemanja z letalom s posadko in z večjih višin nad poseljenim območjem. V sodelovanju z Aerovizijo smo pridobili aerofotografije na odseku Slovenske ceste med Aškerčevo in Šubičevo cesto. Iz njih smo izdelali ortofoto načrt, boljše kakovosti in višje ločljivosti od obstoječih materialov – novi ortofoto načrt ima ločljivost 5 cm/px, medtem ko ima stari 10 cm/px. Boljša ločljivost sedaj omogoča lažjo prepoznavo detajlov neposredno iz slik in prihrani marsikatero pot na teren, ki je v preteklosti zaradi slabše kakovosti slik zahtevala preverjanje v naravi.

Profesionalna tehnologija zgoščevanja oblaka točk nam je omogočila izdelavo zelo podrobnega digitalnega modela površja (DMP), iz katerega smo lahko zatem izdelali še popolni ortofoto mozaik (true ortophoto), na katerem so objekti, ki se nahajajo nad terenom, prostorsko pravilno prikazani. To med drugim pomeni, da še tako visoka stavba ne zakriva pogleda na ulico. Nastali popolni ortofoto mozaik bo podjetje LPT uporabilo kot enega izmed vsebinskih slojev v svojem prostorskem informacijskem sistemu. Prinaša jim vrsto koristi, saj lahko na njem izvajajo planimetrične meritve, nanj lahko položijo razne vektorske sloje (npr. komunalni vodi) ali pa ga uporabi npr. za prekritje 3D modelov.