Obrnite se na nas pri:

  • prostorskem načrtovanju,
  • gradnji ali
  • evidentiranju vaše gospodarske infrastrukture po končani gradnji.
Vpis v zbirni kataster gospodarske infrastrukture

Kako poteka vpis v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture?

Vpis v zbirni kataster gospodarske javne infrastruskture pri podjetju LGB sestoji iz sledečih korakov:

  1. uvodni razgovor z naročnikom
  2. izmera gospodarske javne infrastrukture, če je potrebno
  3. izdelava elaborata za vpis objektov gospodarske javne infrastrukture v zbirni kataster
  4. vložitev zahteve za vpis objektov gospodarske javne infrastrukture v zbirni kataster pri geodetski upravi
  5. spremljanje reševanja zahteve

 

1. Uvodni razgovor z naročnikom

V uvodnem pogovoru z naročnikom ugotovimo njegove potrebe, želje in pričakovanja. Naročniku nudimo vso potrebno pomoč in odgovorimo na njegova vprašanja. Svetujemo mu pri izbiri najprimernejše rešitve za njegove potrebe, pridobimo potrebne informacije za pričetek geodetske storitve in ocenimo stroške.

 

2. Izmera gospodarske javne infrastrukture, če je potrebno

Pogoj za vpis v zbirni kataster je, da je predhodno izvedena izmera gospodarske javne infrastrukture. Rezultat te storitve je elaborat izmere.

 

3. Izdelava elaborata za vpis objektov gospodarske javne infrastrukture v zbirni kataster

LGB izdela elaborat za vpis objektov gospodarske javne infrastrukture v zbirni kataster, ki je strokovna podlaga za uvedbo postopka evidentiranja gospodarske javne infrastrukture v zbirnem katastru pri geodetski upravi. Elaborat za vpis lahko izdelamo za posamezen segment infrastrukture ali za infrastrukturo v celoti, in sicer na podlagi elaborata izmere.

 

4. Vložitev zahteve za vpis objektov gospodarske javne infrastrukture v zbirni kataster pri geodetski upravi

LGB v okviru svoje storitve, kot pooblaščenec v imenu lastnikov ali upravljavcev, pri pristojni območni geodetski upravi vloži zahtevo za vpis podatkov v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture.

Vpis v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture je zaključen z obvestilom o izvedenem vpisu v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture, ki ga izda geodetska uprava in vpiše podatke v zbirni kataster. O tem obvesti vlagatelja zahteve.

 

5. Spremljanje reševanja zahteve

LGB v okviru svoje storitve, kot pooblaščenec v imenu lastnikov, pri pristojni območni geodetski upravi spremlja potek reševanja zahteve, vse dokler ni rešena. Svetujemo tudi pri nadaljnih korakih urejanja nepremičnine.