• 17 haobmočje aerofotografiranja
  • 30 minčas letenja
  • 3 cm/pxločljivost aerofotografij

Lokacija

Odlagališče nenevarnih odpadkov Barje, Ljubljana

Ime projekta

Fotogrametrično spremljanje nadgradnje centra za ravnanje z odpadki

Naročnik

Snaga d.o.o.

Leto izvedbe

2014 - 2017

Regijski center za ravnanje z odpadki (RCERO Ljubljana) je najsodobnejši objekt za predelavo odpadkov v Evropi. Gre za največji kohezijski in okoljski projekt v Sloveniji, v katerega je trenutno vključenih že več kot 50 občin in v njem predelujejo odpadke kar tretjine Slovenije.

Po pooblastilu Mestne občine Ljubljana in ostalih vključenih občin je celoten projekt gradnje centra RCERO vodilo javno podjetje Snaga, ki je želelo kompleksen gradbeni proces in napredek gradnje zahtevnih objektov spremljati, nadzorovati in dokumentirati z rednim in ponavljajočim aerofotografiranjem gradbišča na Ljubljanskem barju.

Izvedbo aerofotografiranja so zaupali podjetju LGB, ki je s svojim hčerinskim podjetjem Geavis v dvotedenskih intervalih redno aerofotografiralo gradbišče velikosti 17 ha, občasno pa tudi širše območje začasne ureditve nasipov velikosti 34 ha. Podjetje Snaga je pridobljene visokoresolucijske aerofotografije vključevalo v svoj geografski informacijski sistem in si tako zagotavljalo vizualni pregled nad potekom gradnje. Aerofotografije so bile pridobljene tako, da je bila zagotovljena geografska skladnost posnetkov v različnih časovnih intervalih. Poleg tega je z napredno obdelavo aerofotografij Geavis izdeloval digitalne modele površja in iz njih georeferenčni ravninski ortofoto načrt visoke ločljivosti. Le-ta je omogočal hitro in učinkovito merjenje geometričnih parametrov na gradbišču (dolžine, višine, kote…) in s tem tudi izris prerezov ter natančne izračune površin in volumnov, npr. nasipov in izkopov. Podjetje Snaga je tako imelo zagotovljeno učinkovito spremljanje poteka gradnje ter nadzora nad gradbiščem in gradbenimi izvajalci.