1. Uvodni razgovor z naročnikom

V uvodnem pogovoru z naročnikom ugotovimo njegove potrebe, želje in pričakovanja. Naročniku nudimo vso potrebno pomoč in odgovorimo na njegova vprašanja. Svetujemo mu pri izbiri najprimernejše rešitve za njegove potrebe, pridobimo potrebne informacije za pričetek geodetske storitve in ocenimo stroške.

2. Izvedba množičnega zajema

Izvedba množičnega zajema podatkov obsega tri faze dela s prostorskimi podatki:

  • faza priprave in vnosa podatkov, v kateri se zbirajo podatki prostorskega pojava ter vnos zbranih podatkov v sistem PIS
  • faza analize podatkov, v kateri se zbrani podatki skrbno pregledajo
  • faza prikaza podatkov, v kateri se rezultati predhodnih analiz predstavijo na ustrezen način

Omenjene faze se lahko ponavljajo in medsebojno prepletajo, dokler pridobljeni podatki niso zadovoljivi.

Množični zajem podatkov