Prostorski podatki so ena najpomembnejših komponent prostorskega informacijskega sistema (PIS), saj delovanje tega sistema zahteva zadostno količino podatkov take kakovosti, da zadostijo namenom uporabe. Pridobivanje kakovostnih prostorskih podatkov je cenovno in časovno najzahtevnejša faza v procesu vzpostavljanja in vzdrževanja PIS-a.

Množični zajem podatkov lahko izvedemo s pomočjo različnih tehnologij:

 • digitalizacija analognih podatkovnih virov (skeniranje, vektoriziranje)
 • geodetske meritve: pridobivanje prostorskih podatkov na osnovi terenske izmere klasične geodezije in GNSS-meritev (npr. tehnologija GPS)
 • daljinsko zaznavanje: pridobivanje prostorskih podatkov na osnovi satelitskih ali radarskih posnetkov
 • fotogrametrija: pridobivanje prostorskih podatkov na osnovi stereo-parov, ki so izdelani na osnovi aeroposnetkov
 • kombiniran zajem: pridobivanje prostorskih podatkov na osnovi terenske izmere v kombinaciji z drugo tehnologijo zajema podatkov
 • druge evidence: nakup ali pridobitev prostorskih podatkov iz javnih evidenc ali podatkovnih baz drugih virov

Naloga pridobivanja podatkov ni zgolj enkraten zajem podatkov, pač pa tudi posodabljanje in dopolnjevanje obstoječih prostorskih podatkovnih baz z novimi in svežimi podatki.

Kdaj množični zajem podatkov

Množični zajem podatkov je potreben:

 • ko želite vzpostaviti PIS
 • kadar želite dopolniti ali posodobiti prostorsko podatkovno bazo
 • kadar potrebujete nove podatkovne sloje PIS-a
 • kadar potrebujete pretvorbo analognih podatkov v digitalno obliko
 • kadar potrebujete terensko izmero večjega območja
 • pri komasaciji

Zakaj množični zajem podatkov

Množični zajem podatkov omogoča:

 • visoko produktivnost pridobivanja podatkov, velik prihranek časa, manj naporno terensko delo in zato nižje stroške
 • pridobivanje dejanskega prikaza prostora, ki je osnova različnim analizam ter poizvedbam
 • izvedbo novih funkcionalnosti PIS-a

Kako poteka množični zajem podatkov

Množični zajem podatkov je pri podjetju LGB opredeljen z naslednjimi koraki:

 1. uvodni razgovor z naročnikom in izdelava projektnega načrta
 2. izvedba množičnega zajema in kontrole ter predaja podatkov

Podroben opis postopka

Kdo lahko naroči množični zajem podatkov

Množični zajema podatkov lahko naroči vsak, ki želi pridobiti večje količine prostorskih podatkov.

Kdaj je postopek množičnega zajema podatkov zaključen

Množični zajem podatkov je zaključen, ko so zaključene vse faze izvedbe, od priprave do prikaza podatkov in njihove kontrole.

Katere podatke pričakujemo od stranke

Za množični zajem podatkov potrebujemo dokumentacijo vaših poslovnih procesov, tehnično dokumentacijo, ki je na voljo, razpoložljive analogne vire itd.

Prostorska informatika