• > 100dnevnih uporabnikov
  • > 14.000obdelanih delovnih nalogov na leto
  • 218igrišč
  • 68parkov
  • 287cest
  • 67.370dreves

Lokacija

Ljubljana

Ime projekta

Razvoj in vzdrževanje prostorskega informacijskega sistema za upravljanje izvajanja storitev

Naročnik

Snaga d.o.o.

Leto izvedbe

2005 -

Javno podjetje Snaga iz Ljubljane je največje slovensko podjetje za ravnanje z odpadki. Skrbi za celostno ravnanje z odpadki za skoraj 400 tisoč občanov Mestne občine Ljubljana ter desetih primestnih občin. Poleg celostnega ravnanja z odpadki Snaga ureja in čisti občinske javne površine, zelene površine in otroške igrišča, vzdržuje javne sanitarije ter izvaja dejavnost plakatiranja. Tem storitvam se pridružuje še urejanje ljubljanskih krajinskih parkov ter strokovna nega in oskrba mestnega drevja.

Za učinkovitejše opravljanje svojih dejavnosti se je Snaga leta 2005 odločila za razvoj in vzpostavitev prostorskega informacijskega sistema, saj njihove storitve v veliki večini temeljijo na prostorskih podatkih. Te pa je treba vzdrževati, upravljati in interpretirati. Dotedanja orodja v aplikacijah Excel že dolgo niso več zadoščala njihovim potrebam. Postala so ozko grlo v poslovnih procesih tako Snage kot tudi njenih naročnikov, predvsem Mestne občine Ljubljana, ki ji je Snaga vsakodnevno najavljala svoja dela in ji poročala o izvedenih delih. Omenjene težave so spodbudile Snago k izdelavi prostorskega informacijskega sistema. Za izvajalca je bil izbran LGB.

V začetni fazi razvoja smo najprej ažurirali prostorske podatke, jih klasificirali in pomensko uredili (igrišča, parki, ceste, trgi, podhodi …). Zatem smo povezali storitve Snage s prostorskimi objekti, kjer Snaga izvaja svoje storitve. Prostorski informacijski sistem smo povezali s poslovnim sistemom na nivoju delovnih nalogov. Tako smo vodstvu podjetja omogočili tekoč vpogled v trenutno stanje izvajanja storitev, delovodjem pa dali učinkovito orodje za vodenje del in nalog v posameznih sektorjih podjetja.

Razvili smo tudi spletno aplikacijo, preko katere lahko pooblaščeni uslužbenci Mestne občine Ljubljana tekoče spremljajo potek izvajanja storitev Snage – od tistih, ki so planirana ali so še v fazi izvedbe, do že zaključenih storitev. Aplikacija pomembno prispeva k bolj učinkoviti komunikaciji med Snago in Mestno občino Ljubljana, saj je zelo olajšala procese za najavo planiranih del in poročanje o izvedenih delih. Poročila o izvedenih delih se zdaj generirajo samodejno in vključujejo dejanske prostorske informacije s terena.

V sklopu razvoja sistema smo izdelali še mobilno aplikacijo, s katero so lahko arboristi (strokovnjaki za drevesa v urbanem okolju) neposredno na terenu popisali vsa drevesa na javnih zelenih površinah Mestne občine Ljubljana. Danes aplikacijo uporabljajo tudi drugi zaposleni, ki opravljajo dela na drevesnem fondu, za vnos podatkov o izvedenih delih ali opažanjih, kar vse beležijo v delovne naloge.

Sodelovanje LGB in naročnika Snaga se po vzpostavitvi prostorskega informacijskega sistema uspešno nadaljuje. LGB periodično zajema in ažurira prostorske podatke ter posodablja spletno, namizno in mobilno aplikacijo ter njeno povezljivost s poslovnim informacijskim sistemom naročnika (Navision).