Pri vzpostavitvi prostorskega informacijskega sistema (PIS) načrtujemo in implementiramo računalniško podprt informacijski sistem tako, da nam bo pomagal razumeti, vizualizirati in tolmačiti prostorske podatke na načine, ki razkrivajo njihove medsebojne odnose in celo napoveduje trende. Na človeku prijazen grafičen način, v obliki zemljevidov, globusov, poročil ali diagramov, nam pomaga iz podatkov pridobiti koristne informacije, ki jih potrebujemo za lažje sprejemanje odločitev.

Za razvoj učinkovitega PIS-a je potrebno dobro poznavanje poslovnega sistema naročnika, njegovih ciljev in vizije ter obstoječega informacijskega sistema. To nam omogoči oblikovanje takšnih informacijskih izdelkov in storitev, ki bodo omogočili lažje in cenejše izvajanje obstoječih nalog naročnika in dosego njegove strateške prednosti.

Kdaj vzpostavitev PIS-a

PIS je potrebno vzpostaviti, kadar potrebujete:

 • nadzorovano manipulacijo prostorskih podatkov in rezultate prostorskih analiz, npr.:
  • kaj je na določeni lokaciji
  • kje se nahaja določen objekt
  • kje je lokacija, ki izpolnjuje nek pogoj
  • kaj se je spremenilo v določenem časovnem obdobju
  • kakšne so povezave med prostorskimi in ne-prostorskimi podatki
  • kako bo neka prostorska sprememba vplivala na ostale pojave v prostoru
 • prostorske podatke na enem mestu, urejene in opisane
 • dobro dostopnost, varnost in nadzor nad prostorskimi podatki
 • večjo hitrost distribucije in pridobivanja prostorskih podatkov in dokumentov

Zakaj vzpostavitev PIS-a

PIS je treba vzpostaviti:

 • da pridobite strokovne podlage za potrebe projektiranja
 • za lažje prostorsko načrtovanje
 • za lažje gospodarjenje z infrastrukturo in nepremičninami
 • za večjo preglednost poslovanja in lažje sprejemanje odločitev, ki so povezane s prostorom

Kako poteka vzpostavitev PIS-a

Vzpostavitev PIS-a je pri podjetju LGB opredeljena z naslednjimi koraki:

 1. razgovori z naročnikom, preučitev poslovnih potreb in ciljev
 2. oblikovanje projektnega tima
 3. opredelitev potreb, zahtev, izdelkov in storitev PIS
 4. analiza stroškov in koristi
 5. oblikovanje podatkovnega modela
 6. izdelava načrta informacijske opreme
  • strojne in programske zahteve
  • zahteve komunikacijske opreme
 7. izdelava načrta izvedbe
 8. opredelitev kakovosti podatkov (natančnost)
 9. oblikovanje baze podatkov
  • pridobivanje podatkov
  • testiranje in analiza kakovosti podatkov
 10. izdelava programskih aplikacij
 11. testiranje funkcionalnosti in odprava napak
 12. implementacija in zagon sistema v realnem okolju
 13. izdelava dokumentacije
 14. šolanje uporabnikov
 15. oblikovanje metodologije za vzdrževanje PIS-a

Kdo lahko naroči vzpostavitev PIS

Vzpostavitev PIS-a lahko naroči vsak, ki pri svojem delu potrebuje informacije iz realnega sveta in/ali že uporablja velike količine prostorskih podatkov, ki jih želi razumeti, vizualizirati in tolmačiti. PIS omogoča vizualizacijo različnih prostorskih vprašanj, analiz ter interpretacijo prostorskih podatkov do te mere, da lažje razumemo prostorske odnose, vzorce in trende.

PIS prinaša koristi podjetjem, družbam in organizacijam vseh velikosti v skoraj vseh industrijah. V zadnjem desetletju se povečuje interes ter samo zavedanje o ekonomski in strateški vrednosti uvedbe PIS-a.

Kdaj je vzpostavitev PIS-a zaključena

Vzpostavitev PIS je zaključena z inštalacijo informacijske platforme, programskih orodij in morebitne strojne opreme pri naročniku, s predajo baze podatkov ter končne projektne dokumentacije naročniku. Po potrebi lahko izvedemo še izobraževanje končnih uporabnikov za delo s PIS-om.

Katere podatke pričakujemo od stranke

Za vzpostavitev PIS-a potrebujemo dokumentacijo vaših poslovnih procesov, tehnično dokumentacijo, ki je na voljo, razpoložljive analogne vire, razpoložljive prostorske podatke …

Prostorska informatika