Prostorska podatkovna infrastruktura je osnova za iskanje, oceno kakovosti in uporabo prostorskih podatkov. Omogoča združevanje prostorskih podatkov iz različnih virov ter možnost souporabe teh podatkov s strani več uporabnikov in aplikacij. Infrastruktura omogoča izmenjavo prostorskih podatkov tako distributerjem kot tudi končnim uporabnikom, pri tem pa znižuje stroške, potrebne za pridobivanje in vzdrževanje prostorskih podatkov ter njihovo povezovanje z drugimi podatkovnimi bazami.

Kdaj vzpostavitev prostorske podatkovne infrastrukture

Vzpostavitev prostorske podatkovne infrastrukture je potrebna, kadar je:

 • potrebno združevanje prostorskih podatkov iz različnih virov
 • potrebna souporaba prostorskih podatkov več uporabnikom ali aplikacijam

Zakaj vzpostaviti prostorsko podatkovno infrastrukturo

Prostorsko podatkovno infrastrukture je treba vzpostaviti, da dosežemo:

 • centralizacijo podatkov
 • dostopnost, varnost in nadzor podatkov
 • večjo hitrost distribucije in pridobitve podatkov in dokumentov
 • preglednost poslovanja
 • olajšano delo s strankami
 • lažje sprejemanje odločitev
 • boljšo porazdelitev dela in večji izkoristek poslovanja
 • prihranek časa – ni dolgotrajnih postopkov urejanja papirjev, shranjevanja in iskanja
 • hitrejši odzivni časi pri reševanju tekočih problemov
 • manj birokracije, posledično nižji stroški
 • manj podvajanja dela
 • pridobivanje različnih podatkov, ki podpirajo poslovni proces naročnik
 • večjo konkurenčno prednost in večje zadovoljstvo uporabnikov

Kako poteka vzpostavitev prostorske podatkovne infrastrukture

Vzpostavitev prostorske podatkovne infrastrukture je pri podjetju LGB opredeljena z naslednjimi koraki:

 1. razgovori z naročnikom in preučitev poslovnih potreb in ciljev
 2. oblikovanje projektnega tima
 3. opredelitev potreb, zahtev, izdelkov in storitev prostorske podatkovne infrastrukture
 4. prvi detajlni projektni plan
 5. pridobitev podatkov
 6. analiza podatkov
 7. sistemska analiza (opredelitev orodij, tehnik in metod)
 8. izdelava centralne podatkovne baze in podatkovnega modela
 9. implementacija sistema
 10. testiranje sistema in odprava napak
 11. namestitev programske opreme pri naročniku
 12. šolanje uporabnikov
 13. oblikovanje metodologije za vzdrževanje sistema PIS
 14. projektno vodenje

Kdo lahko naroči vzpostavitev prostorske podatkovne infrastrukture

Vzpostavitev prostorske podatkovne infrastrukture lahko naroči vsak, ki potrebuje centralizacijo večje količine prostorskih podatkov ter njihovo hitro distribucijo.

Kdaj je vzpostavitev prostorske podatkovne infrastrukture zaključena

Vzpostavitev prostorske podatkovne infrastrukture je zaključena s predajo programskega okolja, morebitne strojne opreme, baze podatkov, končne projektne dokumentacije naročniku.

Katere podatke pričakujemo od stranke

Za vzpostavitev prostorske podatkovne infrastrukture potrebujemo dokumentacijo vaših poslovnih procesov, tehnično dokumentacijo, ki je na voljo, razpoložljive analogne vire, razpoložljive prostorske podatke …

Prostorska informatika