• 2.000dnevno spremenjenih, dodanih ali brisanih objektov
  • 13.000 kmevidentiranega omrežja
  • 340.000merilnih mest odjemalcev električne energije

Lokacija

Ljubljana

Ime projekta

Razvoj in vzdrževanje prostorskega informacijskega sistema za upravljanje elektroenergetskega omrežja

Naročnik

Elektro Ljubljana d.d.

Leto izvedbe

2007 – 2018

Prostorski informacijski sistem PIS ELJ smo pri Elektro Ljubljana vzpostavili že leta 2007 – s ciljem pridobiti celovit in poenoten pregled nad infrastrukturo in delovanjem elektroenergetskega in telekomunikacijskega omrežja, ki ga upravlja Elektro Ljubljana.

Že od samega začetka projekta je bila dolgoročna razvojna usmeritev sistema PIS ELJ pridobiti celostno topološko urejenost in povezanost celotnega omrežja z infrastrukturo in objekti v enem informacijskem sistemu. To pomeni, da bi sčasoma PIS ELJ nadomestil druge baze podatkov oz. orodja, ki so povezana z elektroenergetskim omrežjem in objekti. Ambiciozna vizija nadaljnjega razvoja sistema PIS ELJ se je začela uresničevati konec leta 2011, zahteven projekt korenite prenove in nadgradnje sistema pa smo zaključili na leta 2014. Sledila je kompleksna nadgradnja sistema PIS ELJ s sistemom za upravljanje sredstev vzdrževanja IBM MAXIMO. Ta nadgradnja je v zaključni fazi.

PIS ELJ je z nenehnimi izboljšavami in nadgradnjami postal mnogo več kot le prostorski informacijski sistem, saj se uporablja tudi za druge operativne funkcije v Elektro Ljubljana. PI SELJ namreč vsebuje topološko povezanost distribucijskega elektroenergetskega omrežja, na kateri so prikazani tudi podatki iz baze tehničnih sredstev in povezave na osnovna sredstva.

Trenutno je PIS ELJ integriran z naslednjimi sistemi:

  • SCALAR za pridobivanje podatkov o strelah iz strežnika ARSO
  • MAXIMO za upravljanje sredstev in storitev, preko le-tega pa s sistemom ERP Microsoft Dynamics AX za vodenje osnovnih sredstev
  • eIS za ustvarjanje novih sredstev in polnjenje podatkov, ki se prenašajo v MAXIMO, za uvoz in prevezavo merilnih mest
  • SCADA/ADMS za uvoz in izvoz načrtovanih izklopov transformatorskih postaj in merilnih mest
  • MoW-e za izvoz transformatorskih postaj z lokacijami in grafične podloge za uporabo v mobilni aplikaciji
  • Optika za vodenje podatkov o sredstvih za optiko

 

PIS ELJ je namenjen različnim pregledom in analizam podatkov, omogoča pa tudi evidentiranje objektov in vodov elektroenergetskega in telekomunikacijskega omrežja. Že vrsto let predstavlja nepogrešljivo vsakodnevno operativno orodje, ki združuje prostorske podatke in jih povezuje s podatki elektroenergetskega omrežja Elektro Ljubljana iz različnih virov na urejen in pregleden način. V skladu z zakonodajo omogoča izdelavo in posredovanje podatkov v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture RS. Je učinkovita podpora številnim delovnim procesom v podjetju in vsebuje številne aplikacije. Elektro Ljubljana ima popoln lokacijski in podatkovni pregled omrežja od transformatorske postaje do posamezne stavbe, ki je napajana z elektriko, kar pomeni tudi skrajšani čas iskanja, identificiranja in odprave napak. To pa je za končne uporabnike, ki se zanesejo na Elektro Ljubljana za nemoten tok v vtičnici, ključno.