Za dolgoročno uspešno delovanje prostorskega informacijskega sistema (PIS), ki bo služil poslovnim ciljem naročnika, je potrebno ta sistem redno posodabljati. Vzdrževanje PIS-a obsega vzdrževanje vseh njegovih komponent, kar vključuje:

 • posodabljanje prostorske podatkovne baze
 • prilagajanje sistemskih spremembam (npr. novim verzijam operacijskih sistemov)
 • nadgradnje programske opreme
 • implementacijo novih funkcionalnosti
 • zagotavljanje zaščite podatkov

Kdaj vzdrževanje PIS-a

Vzdrževanje PIS-a je reden proces, ki ga izvajamo skozi celoten življenjski cikel tega sistema. Predvsem pa je potreben, kadar:

 • podatki v prostorski podatkovni bazi ne ustrezajo več dejanskemu stanju v naravi
 • želite v prostorsko podatkovno bazo vključiti nove podatke
 • potrebujete nove funkcije PIS-a
 • želite prilagoditve PIS-a poslovnim procesom
 • pride do sprememb in posodobitev informacijske tehnologije, ki jo uporabljate v poslovnem okolju

Zakaj vzdrževanje PIS-a

Vzdrževanje PIS-a je potrebno:

 • za nemoteno in brezhibno delovanje PIS-a, brez zastojev in prekinitev
 • da bodo imele vaše analize in odločitve, ki jih sprejmete na osnovi informacij PIS-a, realno in stvarno podlago
 • da pridobite PIS, ki bo dolgoročno služil svojemu namenu, in s tem hitrejšo povrnitev svoje investicije v PIS

Kako poteka vzdrževanje PIS-a

Vzdrževanje PIS-a pri podjetju LGB obsega naslednje korake:

 1. razgovori z naročnikom in preučitev poslovnih potreb in ciljev
 2. opredelitev ključnih elementov vzdrževanja
 3. opredelitev orodij, tehnologije in metodologije vzdrževanja
 4. izvedba vzdrževanja (posodobitev programskega okolja, orodij ali prostorskih podatkov)
 5. posodobitev prostorske podatkovne baze in podatkovnega modela
 6. posodobitev prostorskega informacijskega sistema
 7. prenos podatkov in posodobitev programske opreme pri naročniku
 8. izobraževanje uporabnikov.

Vzdrževanje PIS-a vključuje:

 • vzdrževanje programske opreme in
 • vzdrževanje podatkov in prostorske podatkovne baze

Podroben opis postopka

Kdo lahko naroči vzdrževanje PIS-a

Naročniki storitve vzdrževanje PIS-a so podjetja in organizacije, ki že imajo vzpostavljen PIS in ga želijo izboljševati in nadgrajevati.

Kdaj je vzdrževanje PIS-a zaključeno

Vzdrževanje PIS-a je zaključeno z namestitvijo posodobljene verzije informacijske platforme in programskih orodij, s predajo posodobljene baze prostorskih podatkov in končne projektne dokumentacije naročniku. Po potrebi lahko izvedemo še izobraževanje končnih uporabnikov za delo s posodobljenim sistemom PIS.

Katere podatke pričakujemo od stranke

Za vzdrževanje PIS-a potrebujemo tehnično dokumentacijo, ki je na voljo, razpoložljive analogne vire, razpoložljive prostorske podatke, pooblastilo za pridobivanje prostorskih podatkov …

Prostorska informatika