• 18vključenih pokopališč
  • 58.000grobov
  • 5.500dreves

Lokacija

Ljubljana

Ime projekta

Razvoj in vzdrževanje prostorskega informacijskega sistema za upravljanje pokopališč

Naročnik

ŽALE d.o.o.

Leto izvedbe

2003 -

Javno podjetje ŽALE je največji slovenski pokopališki upravitelj. Upravlja 18 pokopališč v Ljubljani in njeni okolici. Pri tem vzdržuje okoli 58.000 grobov, od tega jih je 44.500 na centralnem pokopališču v Ljubljani, ki je daleč največje pokopališče v Sloveniji in se še vztrajno širi.

Leta 2003 je podjetje ŽALE imelo v svojih internih evidencah obsežne baze podatkov o grobovih, najemnikih grobov in pokojnikih. Za bolj učinkovito upravljanje in vzdrževanje svojih pokopališč so potrebovali informacijski sistem, ki bi njihove podatkovne evidence povezal s prostorskimi podatki in jim omogočal centralno vodenje podatkovnih evidenc. Odločili so se za vzpostavitev prostorskega informacijskega sistema in za izvajalca je bil izbran LGB.

V prvi fazi projekta smo tako za ŽALE razvili prostorski informacijski sistem, v katerem smo vzpostavili natančno topografsko vsebino in mrežo grobov. Nato smo v drugi fazi povezali vse podatke o grobovih, najemnikih in pokojnikih s prostorskimi podatki grobov. Izdelali smo algoritme za iskanje in pregledovanje podatkov ter pripravo dokumentov.

V nadaljevanju projekta, v tretji fazi, smo izdelali tudi avtomatiziran sistem za vnos in vodenje evidence opravljenih storitev v okviru pokopališke dejavnosti in pripravo poročil o izvedenih delih. Gre za aplikacijo Delovodnik, ki je olajšal obračunavanje izvedenih storitev ter poročanje o tem Mestni občini Ljubljana. Tako smo naročniku omogočili bolj transparentno sledljivost opravljenih del.

Poleg namizne različice sistema smo izdelali še spletno in mobilno aplikacijo, ki uporabniku omogoča tudi neposredni zajem podatkov na terenu.

Danes je prostorski informacijski sistem ključno orodje za podjetje ŽALE, v katerem so združeni vsi podatki za centralno vodenje evidence o grobovih, najemnikih, pokojnikih, pokopaliških objektih, nepremičninah, javnem zelenju, infrastrukturi in delovodniku. Z razvojem kompleksa pokopališč, povečevanjem njihovega obsega in uvedbi novih storitev je sistem postal kompleksna informacijska rešitev. ŽALAM omogoča transparentno poslovanje, učinkovito in bolj natančno obračunavanje storitev, dnevno in mesečno poročanje ter zgodovinsko sledljivost za vsa leta, odkar je sistem v uporabi.

Sodelovanje LGB in ŽALE se nadaljuje, saj LGB vzdržuje prostorski informacijski sistem in sproti sledi spremembam na pokopališčih in posodablja prostorske baze podatkov.