1. Uvodni razgovor z naročnikom

V uvodnem pogovoru z naročnikom ugotovimo njegove potrebe, želje in pričakovanja. Naročniku nudimo vso potrebno pomoč in odgovorimo na njegova vprašanja. Svetujemo mu pri izbiri najprimernejše rešitve za njegove potrebe, pridobimo potrebne informacije za pričetek geodetske storitve in ocenimo stroške.

2. Ureditev meje, če je potrebno

Pogoj za izravnavo meje je, da je del meje parcele, ki ga bomo izravnali, predhodno urejen.

V primeru neurejene meje, ki jo želimo izravnati, le-to predhodno uredimo v enotnem postopku ureditve in izravnave meje.

3. Izdelava elaborata izravnave meje

LGB izdela elaborat izravnave meje, ki je strokovna podlaga za uvedbo upravnega postopka evidentiranja izravnanega dela meje pri geodetski upravi. Sestavni del tega elaborata so tudi izjave lastnikov o soglasju k izravnanemu delu meje.

Če je bila ureditev meje izhodiščni postopek za izravnavo meje, LGB izdela enoten elaborat ureditve meje in izravnave meje, ki vsebuje sestavine elaborata ureditve meje in elaborata izravnave meje.

4. Vložitev zahteve za evidentiranje izravnanega dela meje

LGB v okviru svoje storitve, kot pooblaščenec v imenu lastnikov, pri pristojni območni geodetski upravi vloži zahtevo za uvedbo upravnega postopka evidentiranja izravnanega dela meje.

Meja parcele je pravno-formalno izravnana z dokončno upravno odločbo o evidentiranju izravnanega dela meje, ki jo izda geodetska uprava in vpiše ta del meje v zemljiški kataster kot urejeno mejo ter evidentira spremembo površine.

Če lastniki parcel, katerih mejo želimo izravnati, niso dali soglasja k izravnanemu delu meje, geodetska uprava zavrne zahtevo za uvedbo upravnega postopka

S postopkom izravnave spremenjena meja se ne šteje za pravni promet z zemljišči.

5. Spremljanje reševanja zahteve

LGB v okviru svoje storitve, kot pooblaščenec v imenu lastnikov, pri pristojni območni geodetski upravi spremlja potek reševanja zahteve, vse dokler ni rešena. Svetujemo tudi pri nadaljnjih korakih urejanja nepremičnine.

Izravnava meje