Kadar kupujete, prodajate, dedujete ali upravljate zemljišča, je pomembno, da so prostorski podatki o vaših zemljiščih zavedeni v zemljiškem katastru in odražajo dejansko stanje v naravi.

Zemljiški kataster, ki je uradna državna evidenca zemljišč, služi kot prostorski prikaz položaja parcel zemljišč, podlaga za vodenje politike gospodarjenja s prostorom, vrednotenje in obdavčenje nepremičnin, upravljanje z objekti prometne in komunalne infrastrukture, itd. Iz podatkov v zemljiškem katastru zveste obliko zemljišča, kako veliko je določeno zemljišče, ali gre za zemljišče pod stavbo in kje leži. Zemljiško katastrski prikaz (t.i. mapna kopija) vsebuje tloris izbranega zemljišča z okoliškimi zemljišči, parcelno številko in velikost.

S postopkom evidentiranja zemljišča umestimo podatke o posameznem zemljišču v zemljiški kataster. Da bi zemljiški kataster odražal dejansko stanje zemljišč v naravi, je pomembno, da sledite tudi njihovim spremembam skozi čas. Podatki zemljišča so namreč v zemljiškem katastru vzdrževani le na zahtevo lastnika zemljišča.

Samo z urejenimi prostorskimi podatki o vaših zemljiščih lahko kot lastnik zemljišča učinkovito:

  • dokazujete svoje lastništvo
  • ohranjate ali povečujete uporabno vrednost zemljišča
  • lažje in varno sklepate pravne posle (prodaja, menjava, hipotekarni kredit …)
  • hitro in učinkovito rešite upravne postopke (dedovanje, delitev, sodni postopki …)
  • si zagotovite pravilen izračun vrednosti nepremičnine in pravično obdavčitev

Kaj lahko storimo za vas

LGB je vaša zanesljiva izbira na področju evidentiranja zemljišč v zemljiškem katastru. S širokim naborom geodetskih storitev in visoko strokovnostjo omogočamo lastnikom in uporabnikom celovito in pregledno upravljanje z lastnimi nepremičninami.

Obrnite se na nas, kadar potrebujete: