• 6 lettruda za dobrobit lastnikov
  • 350obravnavanih stanovanjskih objektov
  • 700novih parcel

Lokacija

Stanovanjska soseska Murgle v Ljubljani

Ime projekta

Ureditev lastništva nepremičnin v zemljiški knjigi

Naročnik

Lastniki stanovanjskih objektov

Leto izvedbe

2002 - 2008

Naselje atrijskih vrstnih hiš v ljubljanskih Murglah je bilo zgrajeno leta 1967, vendar je ostalo zelo dolgo lastniško neurejeno. Šele v novem tisočletju se je na naše podjetje obrnilo nekaj posameznih lastnikov z željo po ureditvi lastništva svoje nepremičnine.

Odločili smo se, da ne bomo reševali posameznih primerov, temveč smo naselje razdelili na kareje in zavihali rokave. Najprej smo sistematično uredili katastrsko stanje, sledila je ureditev lastništva nepremičnin v zemljiški knjigi. Pridobili smo manjkajočo dokumentacijo, ponekod uredili lastniške verige, dedovanja, vzpostavili prenekatero izgubljeno listino – seveda neizogibno s sodelovanjem vsakega posameznega lastnika.

Ob zaključku projekta se lahko pohvalimo, da smo 250 lastnikom nepremičnin v Murglah uredili vpis v zemljiško knjigo. In s tem tudi mirnejši spanec.