V postopkih evidentiranja nepremičnin prihaja do večkratnega spreminjanja, preoblikovanja in preštevilčenja parcel v zemljiškem katastru. Te spremembe stanja zemljiške parcele v zemljiškem katastru v izbranem časovnem obdobju zajamemo s postopkom identifikacija zemljiške parcele.

S storitvijo identifikacija zemljiških parcel naročniku izdelamo identifikacijsko potrdilo, ki je tehnično poročilo o identifikaciji zemljiške parcele in vključuje:

  • prikaz grafičnega in numeričnega stanja parcele ob izhodiščnem datumu
  • opis vseh sprememb
  • prikaz lege izhodiščne parcele na zemljiškokatastrskem prikazu in opisne podatke o parceli ob končnem datumu
  • potrdilo o parceli in prikaz parcele iz zadnjih vpisanih podatkov zemljiškega katastra

Identifikacijsko potrdilo potrjuje povezavo med številko stare parcele iz starih zemljiškokatastrskih prikazov in današnjo parcelo v trenutno veljavnem zemljiškokatastrskem prikazu.

Identifikacija nepremičnine je potrebna, kadar želite dokazovati identiteto in lastništvo vaše nepremičnine v upravnih ali sodnih postopkih.

Zemljiški kataster