Pri določitvi meje dolžinskih objektov določamo potek meje javnih cest, železnic, koridorjev, vodotokov, žičnic in drugih dolžinskih objektov. Gre za površine splošnega pomena in imajo status javnega dobra.

Kdaj določitev meje dolžinskih objektov

Določitev meje dolžinskih objektov je potrebna, kadar:

 • vaše zemljišče leži pod dolžinskim objektom (npr. cesto ali železnico)
 • želite kupiti, prodati ali menjati del parcele, ki leži pod dolžinskim objektom
 • želite določiti gradbeno parcelo obstoječemu dolžinskemu objektu (npr. cesti ali železnici)

Zakaj določitev meje dolžinskih objektov

Meje dolžinskih objektov je treba določiti, da:

 • boste z vašo nepremičnino lahko sklepali pravne posle, kot je prodaja, nakup, menjava itd.
 • boste lahko na upravljavca dolžinskega objekta (npr. ceste ali železnice) prenesli lastnino zemljišča, ki leži pod tem objektom
 • za pravilen izračun davkov, povezanih z vašo lastnino

Kako poteka določitev meje dolžinskih objektov

Pri določanju meje dolžinskih objektov izvedemo več geodetskih storitev, in sicer:

 • ureditev meje
 • parcelacija
 • izravnava meje
 • označitev meje

Določanje meje dolžinskih objektov pri LGB sestoji iz sledečih korakov:

 1. uvodni razgovor z naročnikom
 2. izvedba potrebnih storitev evidentiranja nepremičnin
 3. izdelava geodetskih elaboratov
 4. vložitev zahteve za evidentiranje ugotovljenih sprememb pri geodetski upravi
 5. spremljanje reševanja zahteve

Podroben opis postopka

Kdo lahko naroči določitev meje dolžinskega objekta

Določitev meje dolžinskega objekta lahko naroči katerikoli lastnik, solastnik, skupni lastnik, posestnik ali pridobitelj parcele, ki leži pod obstoječim dolžinskim objektom. Prav tako jo lahko naroči lastnik ali upravljavec dolžinskega objekta.

Kdo so stranke v postopku določitve meje dolžinskega objekta

Poleg lastnika ali upravljavca dolžinskega objekta so stranke v postopku tudi lastniki parcele, iz katere se odmeri parcela dolžinskega objekta, in lastniki parcel, na katere neposredno meji parcela dolžinskega objekta.

Kdaj je določitev meje dolžinskega objekta zaključena

Postopek določitve meje dolžinskega objekta je pravno-formalno zaključen z dokončnimi upravnimi odločbami, ki jih izda geodetska uprava in vpiše meje novih parcel v zemljiški kataster kot urejene meje.

Katere podatke pričakujemo od stranke

Za določitev meje dolžinskega objekta potrebujemo številke parcel, ki ležijo pod obstoječim dolžinskim objektom, in ime katastrske občine, v kateri ležijo parcele.

Zemljiški kataster