1. Uvodni razgovor z naročnikom

V uvodnem pogovoru z naročnikom ugotovimo njegove potrebe, želje in pričakovanja. Naročniku nudimo vso potrebno pomoč in odgovorimo na njegova vprašanja. Svetujemo mu pri izbiri najprimernejše rešitve za njegove potrebe, pridobimo potrebne informacije za pričetek geodetske storitve in ocenimo stroške.

2. Izvedba potrebnih storitev evidentiranja nepremičnin

Pri določanju meje dolžinskih objektov izvedemo več geodetskih storitev, in sicer:

dolžinskih objektov določimo na podlagi načrta parcelacije, načrta gradbene parcele ali po zunanjem robu sveta dolžinskega objekta.

3. Izdelava geodetskih elaboratov

Osnova za določitev meje dolžinskih objektov so naše geodetske meritve. Rezultat le-teh so elaborati:

  • elaborat ureditve meje
  • elaborat parcelacije
  • elaborat izravnave meje
  • tehnično poročilo označitve meje

Naši elaborati so strokovna podlaga za uvedbo upravnih postopkov evidentiranja ugotovljenih sprememb pri geodetski upravi.

4. Vložitev zahteve za evidentiranje ugotovljenih sprememb pri geodetski upravi

LGB v okviru svoje storitve, kot pooblaščenec v imenu lastnikov, pri pristojni območni geodetski upravi vloži zahtevo za uvedbo potrebnih upravnih postopkov evidentiranja ugotovljenih sprememb, povezanih z določitvijo meje dolžinskega objekta.

Postopek določitve meje dolžinskega objekta je pravno-formalno zaključen z dokončnimi upravnimi odločbami, ki jih izda geodetska uprava in vpiše meje novih parcel v zemljiški kataster kot urejene meje.

5. Spremljanje reševanja zahteve

LGB v okviru svoje storitve, kot pooblaščenec v imenu lastnikov, pri pristojni območni geodetski upravi spremlja potek reševanja zahteve, vse dokler ni rešena. Svetujemo tudi pri nadaljnjih korakih urejanja nepremičnine.

Določitev meje dolžinskih objektov