Ko želite skleniti pravni posel, povezan z lastninsko pravico na nepremičnini, se srečate z veliko zakonskih in podzakonskih predpisov, ki sestavljajo nepremičninsko pravo. Pri vsem tem želite rešiti vprašanja, ki so pogosto precej kompleksna in imajo za vas dolgoročne posledice. V teh primerih vam kakovostna pravna podpora zagotavlja večjo varnost pri sklepanju pravnega posla in usklajenost dokumentov z veljavno zakonodajo in vašimi pričakovanji.

Kaj lahko storimo za vas

V sodelovanju s pravnimi strokovnjaki na področju nepremičninskega prava vam svetujemo in pomagamo pri sklepanju in izvedbi pravnih poslov z nepremičninami. Na LGB se lahko obrnete, kadar potrebujete:

 • s temeljitim skrbnim pregledom preveriti pravno stanje nepremičnin (npr. pravna izvedljivost, skladnost z zakonodajo, zemljiškoknjižno stanje, davčne posledice)
 • urediti medsebojna razmerja med lastniki, solastniki oz. uporabniki nepremičnine

Naši pravni strokovnjaki vam lahko pomagajo pri sestavi vseh vrst nepremičninskih pogodb in pravnih poslov, in sicer:

 • pogodbe o priznanju lastninske pravice
 • pogodbe o razdružitvi solastnine
 • pogodbe o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim
 • prodajne pogodbe
 • darilne pogodbe
 • menjalne pogodbe
 • pogodbe o ustanovitvah stvarnih in osebnih služnosti
 • akti in sporazumi o oblikovanju etažne lastnine
 • zemljiškoknjižna dovolila
 • pogodbe z dednopravnimi učinki
 • in druge pravne posle in listine

Poleg tega vam skupaj z našimi pravnimi strokovnjaki pomagamo najti rešitev, ki je najbolj primerna za vas in ustreza vašim pričakovanjem in vas vodimo skozi vse faze samega posla.

Stvarnopravna razmerja