Zapletena pravna ureditev področja nepremičnin, nepoznavanje zakonodaje, številne in nepregledne informacije, pristojnosti organov ter dolgi in zapleteni postopki povzročajo nemalo težav pri reševanju številnih nepremičninskih zadev, npr. pri:

  • prodaji in zamenjavi nepremičnin
  • najemih stanovanj in poslovnih prostorov
  • motenju posesti
  • urejanju služnosti


Kaj lahko storimo za vas?

LGB je vaša zanesljiva izbira pri urejanju nepremičninskih zadev. V sodelovanju s pooblaščeno odvetniško pisarno vam pomagamo pri urejanju in evidentiranju stvarnih pravic na nepremičninah, ki se vpisujejo v zemljiško knjigo.

Te pravice so zlasti:

  • lastninska pravica
  • služnosti
  • stavbna pravica
  • etažna lastnina

Obrnite se na nas, kadar potrebujete: