• 3.300 haupravljanih gozdnih posesti
  • 400delovišč
  • 56.000 m3lesa na deloviščih

Lokacija

Slovenska Bistrica

Ime projekta

Razvoj prostorskega informacijskega sistema za upravljanje z gozdnimi posestvi

Naročnik

ATTEMS d.o.o.

Leto izvedbe

2015 - 2016

Podjetje Attems, ki upravlja gozdove na Pohorju in okolici Slovenske Bistrice v lasti plemiške družine Attems, je LGB izbrala za razvoj prostorskega informacijskega sistema, ki bi podpiral poslovne in delovne procese pri upravljanju gozdnih posestev. LGB je v ta namen razvil spletno aplikacijo, ki omogoča vnos in ažuriranje podatkov, načrtovanje, spremljanje in evidentiranje gozdnogospodarskih aktivnosti, sodelovanje pri urejanju nepremičnin, sestavljanje in vodenje zakupnih pogodb in drugih listin ter izdelavo grafičnih in podatkovnih analiz ter izdelavo poročil in kart. Spletna aplikacija, ki je v nemškem jeziku, lastnikom iz tujine, omogoča tekoče spremljanje, kaj se dogaja z njihovimi gozdovi in kateri dokumenti so aktualni. Lastniki in vodstvo podjetja imajo tako ažuren vpogled v gozdna delovišča ter vse informacije in dokumente na enem mestu.

Prostorski informacijski sistem danes omogoča sledeče funkcionalnosti: lociranje, merjenje razdalj in površin, tiskanje karte, pripenjanje datotek in fotografij, izvoz izbranih podatkov v Excel, iskanja po različnih kriterijih, informacije o podatkovnih plasteh ter dodajanje, urejanje in brisanje dogodkov (možen je točkovni, linijski in poligonski vnos).

Naročnik načrtuje prvo različico aplikacije, ki je trenutno v uporabi za upravljanje z gozdnimi posestvi, z LGB-jem v prihodnje še nadgrajevati – tako platforme kot tudi funkcionalnosti, specifičnih za naročnikovo poslovanje.