• > 300 kmkanalizacije
  • > 300 kmvodovoda
  • 11.580vodovodnih priključkov

Lokacija

Ljubljana

Ime projekta

Celostna geodetska podpora pri izgradnji in obnovi vodovodnega in kanalizacijskega sistema

Naročnik

Vodovod-Kanalizacija d.o.o.

Leto izvedbe

1995 -

LGB je temelje za uspešno dolgoročno sodelovanje z JP Vodovod-Kanalizacija vzpostavil že leta 1995. Od takrat smo sodelovali pri zahtevni nalogi izgradnje in obnove vodovodnega in kanalizacijskega sistema, ki je bil eden največjih infrastrukturnih projektov na področju Mestne občine Ljubljana in nekaterih primestnih občinah.

V procesu izgradnje in obnove smo bili vključeni v vseh gradbenih fazah, od projektiranja, zakoličenja, spremljanja gradnje do izdelave geodetskih načrtov za potrebe izdelave projektov izvedenih del in pridobitve uporabnih dovoljenj. Pogoj za popolno izvedbo geodetskih meritev vodov in hišnih priključkov je bilo stalno sodelovanje z nadzorom gradnje in koordinacija z gradbenimi podjetji.

Vse terenske merske podatke smo računalniško obdelali, jih uredili in jih v skladu z zahtevami naročnika pripravili v obliki, ki je omogočala preprosto in neposredno vključitev podatkov v informacijski sistem JP Vodovod-Kanalizacija.

S svojimi izkušnjami in strokovnim znanjem pa smo odigrali pomembno vlogo že pri samem vzpostavljanju naročnikovega informacijskega sistema. Sodelovali smo pri definiranju in oblikovanju podatkovnih modelov in delovnih procesov, tako za geodetske izmere kakor tudi za evidentiranja sprememb na komunalni infrastrukturi.

Vse do danes smo na obeh komunalnih sistemih skupaj izmerili in evidentirali več kot 600 km vodov ter skoraj 19.000 priključkov.